S. 5-2785 Dossierfiche K. 53-3145

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde
Regering E. Di Rupo I  

gelijke behandeling van man en vrouw
achternaam
afstamming
gendermainstreaming
burgerlijk recht
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3145/1 Wetsontwerp 25/11/2013
K. 53-3145/2 Advies uitgebracht namens de commissie 14/2/2014
K. 53-3145/3 Amendementen 25/2/2014
K. 53-3145/4 Verslag namens de commissie 17/3/2014
K. 53-3145/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/3/2014
K. 53-3145/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 19/3/2014
K. 53-3145/7 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 19/3/2014
K. 53-3145/8 Aanvullend verslag 20/3/2014
K. 53-3145/9 Tekst aangenomen door de commissie 20/3/2014
K. 53-3145/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2785/1 5-2785/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/3/2014
5-2785/2 5-2785/2 (PDF) Amendementen 23/4/2014
5-2785/3 5-2785/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2785/4 5-2785/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/11/2013   Indiening Doc. K. 53-3145/1
17/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3145/4
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 16-22
19/3/2014   Terugzending naar commisie
Integraal verslag nr. 190, p. 16-22
20/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3145/8
20/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 53-108 + p. 112
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+71/-50/o8)
Integraal verslag nr. 191, p. 112-113
Doc. K. 53-3145/10
20/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2785/1 5-2785/1 (PDF)
25/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-23/o5) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2785/4 5-2785/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Uitgesteld
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-8/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Lezing van het verslag
23/4/2014   Goedkeuring verslag
Eenparig (9 stemmen)
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/2014   Bekendmaking (41053-41056)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 2/4/2014, 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 15 7/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/3/2014 60 26/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 26/5/2014, blz 41053-41056