S. 5-1195 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een verbod in te stellen op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra
Bert Anciaux   

jongere
toelating van vreemdelingen
kind
minderjarigheid
rechten van het kind
gevangenisstraf
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1195/1 5-1195/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/7/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2011   Indiening Doc. 5-1195/1 5-1195/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd