Auteurs- en sprekersregister betreffende "de Bethune Sabine" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3565-3566 2-64 p. 3565-3566 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-33
p. 5-6 5-33 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-117
p. 4 5-117 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2014-2015)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-5
p. 5 6-5 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2014)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitter van de Senaat
6-3
p. 5 6-3 p. 5 (PDF)
100 jaar Vrouwenraden (3-1749)      
  Verslag van de dames Anseeuw en de Bethune
3-1749/1
p. 1-71 3-1749/1 p. 1-71 (PDF)
49ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (Peking +10) : Review and appraisal of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Outcome document of the twenty-third Special Session of the General Assembly, New-York, 28 februari - 11 maart 2005 (Overzicht van de werkzaamheden van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen tijdens de zittingsperiode 2004-2005 wat betreft de voorbereiding van, de deelname aan en de follow-up van de 49e zitting van de commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de vrouw) (3-996)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames de Bethune en Zrihen
3-996/1
p. 1-118 3-996/1 p. 1-118 (PDF)
AWEPA (Association of Western Parliamentaries on Africa) - Steun vanuit de federale begroting (3-2121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2595 3-35 p. 2595 (PDF)
Aan de kaak stellen van de manier van werken en van de minachting voor de Senaat      
  3-143
p. 23-24 3-143 p. 23-24 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Ambtenarenzaken) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4517 1-85 p. 4517 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Buitenlandse Zaken) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4514 1-85 p. 4514 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (FinanciŽn) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4489 1-85 p. 4489 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Justitie) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4488 1-85 p. 4488 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-89
p. 4714-4715 1-89 p. 4714-4715 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4516 1-85 p. 4516 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Landsverdediging en Energie) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4482 1-85 p. 4482 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4618-4620 1-87 p. 4618-4620 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Sociale Zaken) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4486 1-85 p. 4486 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4851-4852 1-92 p. 4851-4852 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4495 1-85 p. 4495 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4830-4831 1-91 p. 4830-4831 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Vervoer) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4486 1-85 p. 4486 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4572-4573 1-86 p. 4572-4573 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Volksgezondheid en Pensioenen) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4483 1-85 p. 4483 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4928-4929 1-94 p. 4928-4929 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (Wetenschapsbeleid) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4482 1-85 p. 4482 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4563 1-86 p. 4563 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (eerste minister) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4499 1-85 p. 4499 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (vice-eerste minister en Begroting) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4505-4506 1-85 p. 4505-4506 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4480 1-85 p. 4480 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4560 1-86 p. 4560 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (vice-eerste minister, Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4501-4502 1-85 p. 4501-4502 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Ambtenarenzaken) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4517-4518 1-85 p. 4517-4518 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Buitenlandse Zaken) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4514-4515 1-85 p. 4514-4515 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (FinanciŽn) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4489 1-85 p. 4489 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Justitie) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4488 1-85 p. 4488 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-89
p. 4715-4717 1-89 p. 4715-4717 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4486 1-85 p. 4486 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4672-4673 1-88 p. 4672-4673 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Landsverdediging en Energie) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4482 1-85 p. 4482 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4620-4621 1-87 p. 4620-4621 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Sociale Zaken) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4486 1-85 p. 4486 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4852-4854 1-92 p. 4852-4854 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4495 1-85 p. 4495 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4831 1-91 p. 4831 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Vervoer) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4487 1-85 p. 4487 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4633-4634 1-87 p. 4633-4634 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (Wetenschapsbeleid) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4482 1-85 p. 4482 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4563 1-86 p. 4563 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (eerste minister) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4499-4500 1-85 p. 4499-4500 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (vice-eerste minister en Begroting) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4506 1-85 p. 4506 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4480-4481 1-85 p. 4480-4481 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4560-4561 1-86 p. 4560-4561 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (vice-eerste minister, Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4502 1-85 p. 4502 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997(Volksgezondheid en Pensioenen) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4483 1-85 p. 4483 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4929-4930 1-94 p. 4929-4930 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Ambtenarenzaken) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5022-5023 1-95 p. 5022-5023 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Buitenlandse Zaken) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4980 1-95 p. 4980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5053-5054 1-96 p. 5053-5054 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (FinanciŽn) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4989 1-95 p. 4989 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Justitie) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4988 1-95 p. 4988 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-95
p. 4993 1-95 p. 4993 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5148-5149 1-98 p. 5148-5149 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Landsverdediging en Energie) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4975 1-95 p. 4975 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Ontwikkelingssamenwerking) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4990 1-95 p. 4990 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Sociale Zaken) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4982 1-95 p. 4982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5147-5148 1-98 p. 5147-5148 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4982 1-95 p. 4982 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5029 1-95 p. 5029 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Vervoer) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5020-5021 1-95 p. 5020-5021 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Volksgezondheid en Pensioenen) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4976 1-95 p. 4976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5206-5207 1-99 p. 5206-5207 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (Wetenschapsbeleid) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4976 1-95 p. 4976 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (eerste minister) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 4995-4996 1-95 p. 4995-4996 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (vice-eerste minister en Begroting) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5006 1-95 p. 5006 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4974 1-95 p. 4974 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998 (vice-eerste minister, Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel) (1-1603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4969-4970 1-95 p. 4969-4970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5093 1-97 p. 5093 (PDF)
  Bul. 1-100
p. 5265-5266 1-100 p. 5265-5266 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Ambtenarenzaken) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-86
p. 4574 1-86 p. 4574 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Buitenlandse Zaken) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4542 1-86 p. 4542 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-89
p. 4710-4711 1-89 p. 4710-4711 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (FinanciŽn) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4547 1-86 p. 4547 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Justitie) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4547 1-86 p. 4547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5237-5238 1-99 p. 5237-5238 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-86
p. 4569-4570 1-86 p. 4569-4570 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Landsverdediging en Energie) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-86
p. 4561 1-86 p. 4561 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Ontwikkelingssamenwerking) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4550 1-86 p. 4550 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Sociale Zaken) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-86
p. 4569 1-86 p. 4569 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4543 1-86 p. 4543 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4550 1-86 p. 4550 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4640-4641 1-87 p. 4640-4641 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Vervoer) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4546 1-86 p. 4546 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4808 1-91 p. 4808 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Volksgezondheid en Pensioenen) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4542 1-86 p. 4542 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5204-5205 1-99 p. 5204-5205 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (Wetenschapsbeleid) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4542 1-86 p. 4542 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4623 1-87 p. 4623 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (eerste minister) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-86
p. 4553 1-86 p. 4553 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (vice-eerste minister en Begroting) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-86
p. 4562 1-86 p. 4562 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4540 1-86 p. 4540 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in de begroting (vice-eerste minister, Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel) (1-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4539 1-86 p. 4539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4791-4792 1-91 p. 4791-4792 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Ambtenarenzaken) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5023 1-95 p. 5023 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Buitenlandse Zaken) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4980 1-95 p. 4980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5054-5055 1-96 p. 5054-5055 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (FinanciŽn) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4989 1-95 p. 4989 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Justitie) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4988 1-95 p. 4988 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5245 1-99 p. 5245 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-95
p. 4993 1-95 p. 4993 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5149-5150 1-98 p. 5149-5150 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Landsverdediging en Energie) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4975 1-95 p. 4975 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Ontwikkelingssamenwerking) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4990 1-95 p. 4990 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Sociale Zaken) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4983 1-95 p. 4983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5213-5214 1-99 p. 5213-5214 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4982 1-95 p. 4982 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5030 1-95 p. 5030 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Vervoer) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4984 1-95 p. 4984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5226-5227 1-99 p. 5226-5227 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Volksgezondheid en Pensioenen) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4977 1-95 p. 4977 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (Wetenschapsbeleid) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4976 1-95 p. 4976 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (eerste minister) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 4996 1-95 p. 4996 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (vice-eerste minister en Begroting) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5006 1-95 p. 5006 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4974 1-95 p. 4974 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5050-5051 1-96 p. 5050-5051 (PDF)
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998 (vice-eerste minister, Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel) (1-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4970 1-95 p. 4970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5141-5142 1-98 p. 5141-5142 (PDF)
Aanvullende Overeenkomst van 20 november 2002 met BraziliŽ inzake het vermijden van dubbele belasting en de regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen - Publicatie - Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (3-3001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-47
p. 3916-3917 3-47 p. 3916-3917 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7224 3-70 p. 7224 (PDF)
Aanwezigheid van vrouwen in de diplomatieke wereld      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-41
p. 2021 1-41 p. 2021 (PDF)
Aanwezigheid van vrouwen in het gerechtsdeurwaardersambt      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1679 1-34 p. 1679 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1830 1-37 p. 1830 (PDF)
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7058
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-7059
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-7060
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7061
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en Gewapende Conflicten" - Implementatie - Stand van zaken voor vier EU-indicatoren - Jaar 2009 (4-7062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7062
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en gewapende conflicten - Implementatie - Indicatoren (5-474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-474
Actieplatform van Beijing - Krachtlijn "Vrouwen en gewapende conflicten - Implementatie - Indicatoren (5-475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 5-475
Activiteitenverslag 1999-2003 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2-1584)      
  Verslag van de dames de Bethune en Willame-Boonen
2-1584/1
p. 1-45 2-1584/1 p. 1-45 (PDF)
Activiteitenverslag van het Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie (5-1407)      
  Verslag 2011 van mevrouw Sabine de Bethune (S) en de heer Patrick Dewael (K)
5-1407/1
p. 1-3 5-1407/1 p. 1-3 (PDF)
  Verslag 2012 van mevrouw Sabine de Bethune (S) en de heer Patrick Dewael (K)
5-1407/2
tekst 5-1407/2 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune (S) en de heer Patrick Dewael (K)
5-1407/3
p. 1-267 5-1407/3 p. 1-267 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Adoptie en de nieuwe media (Adoptie via internet - Bekrachtiging van het Haags verdrag van 1993 - Ontwerp tot hervorming van de adoptie) (2-329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 67-70 2-92 p. 67-70 (PDF)
Adoptieverlof - Toepassing - Bewijs van het onthaal van een kind in het gezin (4-6940)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6940
Afghanistan - Ontwikkelingshulp - Maatschappijopbouw - Budget en projecten (4-6788)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6788
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2004 (5-4)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-4
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2005 (5-5)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-5
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2006 (5-6)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-6
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2007 (5-7)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-7
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2008 (5-8)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-8
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2009 (5-9)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-9
Aftrek beroepskosten met betrekking tot de betaalde sommen voor de collectieve voorziening van kinderdagopvang - Aanslagjaar 2010 (5-10)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-10
Afwezigheid van de ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld een antwoord te geven op vragen van senatoren      
  3-86
p. 33 3-86 p. 33 (PDF)
  3-86
p. 50 3-86 p. 50 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Handelszendingen in 2003 en 2004 - Samenstelling van de delegaties (Verdeling man-vrouw) (3-2625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3323 3-42 p. 3323 (PDF)
Algemene begeleiding van de gelijke-kansenplannen - Verslag van de federale commissie (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 542 1-12 p. 542 (PDF)
Algemene begeleiding van de gelijke-kansenplannen - Verslag van de federale commissie (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 540 1-12 p. 540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 757-758 1-15 p. 757-758 (PDF)
Algemene begeleiding van de gelijke-kansenplannen - Verslag van de federale commissie (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 539 1-12 p. 539 (PDF)
Algemene beleidsnota inzake gelijke kansen (Gelijkheid van mannen en vrouwen op het gebied van werk - Verzekeren van de effectiviteit van de gendermainstreaming - Verzekeren van het in werking treden van de wet ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer - Geweld binnen het huwelijk en geweld tegen vrouwen - Vrouwelijke armoede - Genderdimensie in de asielprocedure - Bestrijding van discriminatie - Racisme en xenofobie - Bevestiging van diversteit op de werkvloer - Meetinstrumenten voor meting van de arbeidsmarkt op basis van nationaliteit en nationaliteitsorigine - Impulsfonds voor het migratiebeleid) (4-742)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Anne Delvaux
4-742/1
p. 1-18 4-742/1 p. 1-18 (PDF)
Algemene en sectorale begrotingshulp van 2008 tot 2010 - Kredieten - Actieve of passieve rol van BelgiŽ - Prioriteiten (4-6440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-6440
Ambassadeur "Institution Building" - Taken - MateriŽle en budgettaire ondersteuning - Statuut (Ambassadeur met als opdracht landen die getroffen zijn door conflicten te adviseren inzake de wederopbouw en de organisatie van goedfunctionerende instellingen) (3-3861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5186 3-58 p. 5186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5654-5655 3-61 p. 5654-5655 (PDF)
Arbitragehof - Aanwezigheid mannen en vrouwen - 2005 (3-4986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6479 3-66 p. 6479 (PDF)
Armoede - Regeringsbeleid - Participatie van de armen aan het beleid (Actieplan sociale insluiting) (3-900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 952-954 3-14 p. 952-954 (PDF)
Armoedeproblematiek (Ambtenarenzaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1884 1-38 p. 1884 (PDF)
Armoedeproblematiek (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1878-1879 1-38 p. 1878-1879 (PDF)
Armoedeproblematiek (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1901 1-39 p. 1901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2976-2978 1-58 p. 2976-2978 (PDF)
Armoedeproblematiek (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-39
p. 1926-1927 1-39 p. 1926-1927 (PDF)
Armoedeproblematiek (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-39
p. 1933 1-39 p. 1933 (PDF)
Armoedeproblematiek (Ontwikkelingssamenwerking)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1901 1-39 p. 1901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2280-2281 1-45 p. 2280-2281 (PDF)
Armoedeproblematiek (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1899 1-39 p. 1899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2114-2115 1-43 p. 2114-2115 (PDF)
Armoedeproblematiek (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1899 1-39 p. 1899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2188-2192 1-44 p. 2188-2192 (PDF)
Armoedeproblematiek (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1901 1-39 p. 1901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2134-2136 1-43 p. 2134-2136 (PDF)
Armoedeproblematiek (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1900 1-39 p. 1900 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1983-1984 1-40 p. 1983-1984 (PDF)
Armoedeproblematiek (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1898 1-39 p. 1898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3410-3411 1-66 p. 3410-3411 (PDF)
Armoedeproblematiek (Wetenschapsbeleid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1898 1-39 p. 1898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2019-2021 1-41 p. 2019-2021 (PDF)
Armoedeproblematiek (eerste minister)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1869-1870 1-38 p. 1869-1870 (PDF)
Armoedeproblematiek (vice-eerste minister en Begroting)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-39
p. 1913 1-39 p. 1913 (PDF)
Armoedeproblematiek (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1893 1-39 p. 1893 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2174-2176 1-44 p. 2174-2176 (PDF)
Armoedeproblematiek (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1896 1-39 p. 1896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2110-2111 1-43 p. 2110-2111 (PDF)
Asielprocedure - Cijfers 2006 - Opdeling mannen en vrouwen (Ontvankelijkheidsonderzoek en onderzoek ten gronde) (3-6741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9597 3-87 p. 9597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10542-10543 3-90 p. 10542-10543 (PDF)
Asielprocedure voor mannen en vrouwen - Cijfers 2004 (3-3166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4163-4164 3-49 p. 4163-4164 (PDF)
Asielprocedure voor mannen en vrouwen - Cijfers 2005 (3-4245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5820-5821 3-62 p. 5820-5821 (PDF)
Asielzoekers - Opvang - Erkenning van de uitgaven als officiŽle ontwikkelingshulp - Begroting 2004, 2005 en 2006 (3-6363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9221-9222 3-84 p. 9221-9222 (PDF)
Asielzoekers - Opvang - Erkenning van de uitgaven als officiŽle ontwikkelingshulp - Begroting 2004, 2005 en 2006 (3-6364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9125 3-84 p. 9125 (PDF)
Auteursrechten - Leenrecht - Arrest van het hof van beroep te Brussel van 29 september 2009 (4-6479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6479
BIPT - Werking van de Commissie voor de regulering van Informatiediensten via Telecommunicatie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3120-3121 1-61 p. 3120-3121 (PDF)
BIPT - Werking van de Commissie voor de regulering van informatiediensten via telecommunicatie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1945-1946 1-40 p. 1945-1946 (PDF)
Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Actie van BelgiŽ - Stand van zaken (7-1236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1236
Bedreiging van de veiligheid door het FN-pistool Five-SeveN (Pistoolversie van de P, geducht wapen "Cop killer" - Vrije verkoop in de VS - Risico's - Criminele organisaties - Exportvergunning) (3-693)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 39-41 3-102 p. 39-41 (PDF)
Begroting - Genderdimensie - Toetsing naar impact op vrouwen en mannen (4-882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
   Antwoord
SV 4-882
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381 2-46 p. 2381 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2382-2383 2-46 p. 2382-2383 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2357 2-46 p. 2357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2462-2463 2-47 p. 2462-2463 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2385-2386 2-46 p. 2385-2386 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2359 2-46 p. 2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2575 2-49 p. 2575 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2387-2389 2-46 p. 2387-2389 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2362 2-46 p. 2362 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2563 2-49 p. 2563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2696-2697 2-51 p. 2696-2697 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2485 2-47 p. 2485 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2400-2401 2-46 p. 2400-2401 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2365 2-46 p. 2365 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2492-2493 2-47 p. 2492-2493 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2896-2897 2-53 p. 2896-2897 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2377 2-46 p. 2377 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2571 2-49 p. 2571 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2377 2-46 p. 2377 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2496-2497 2-47 p. 2496-2497 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2539 2-48 p. 2539 (PDF)
  Bul. 2-51
p. 2723 2-51 p. 2723 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2380 2-46 p. 2380 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2572 2-49 p. 2572 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3140-3141 2-57 p. 3140-3141 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2430-2431 2-46 p. 2430-2431 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2433-2434 2-46 p. 2433-2434 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381 2-46 p. 2381 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2383 2-46 p. 2383 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2357 2-46 p. 2357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2463-2464 2-47 p. 2463-2464 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2386 2-46 p. 2386 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2359 2-46 p. 2359 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2561 2-49 p. 2561 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2359 2-46 p. 2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2470-2472 2-47 p. 2470-2472 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2362 2-46 p. 2362 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2564 2-49 p. 2564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2643-2644 2-50 p. 2643-2644 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2582 2-49 p. 2582 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2401 2-46 p. 2401 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2365 2-46 p. 2365 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2565 2-49 p. 2565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2651-2652 2-50 p. 2651-2652 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3199-3200 2-58 p. 3199-3200 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2377 2-46 p. 2377 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2571 2-49 p. 2571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3865-3866 2-69 p. 3865-3866 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
  Bul. 2-47
p. 2497 2-47 p. 2497 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2539-2540 2-48 p. 2539-2540 (PDF)
  Bul. 2-60
p. 3351-3352 2-60 p. 3351-3352 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2380 2-46 p. 2380 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2573 2-49 p. 2573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3141 2-57 p. 3141 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2380 2-46 p. 2380 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2546-2547 2-48 p. 2546-2547 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2434 2-46 p. 2434 (PDF)
Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)-regelgeving - Boeken - Toepassingsgebied (4-6343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6343
Beleid inzake het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (ESF-project, EVA genaamd - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen : sensibiliseringscampagne "Actieve vaders" ; brochure deeltijds werken ; bevoegdheden inzake loonkloof ; aantal ontvangen klachten ; rapport - Werkgroep - Creatie van een label - Andere initiatieven van de minister en van het Instituut) (3-6127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8610-8612 3-79 p. 8610-8612 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638 3-87 p. 9638 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9579-9580 3-87 p. 9579-9580 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9665-9666 3-87 p. 9665-9666 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9593 3-87 p. 9593 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9442-9443 3-86 p. 9442-9443 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9603 3-87 p. 9603 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10612 3-90 p. 10612 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9932-9933 3-88 p. 9932-9933 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9933 3-88 p. 9933 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9610 3-87 p. 9610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10669 3-90 p. 10669 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9356-9357 3-85 p. 9356-9357 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9520 3-86 p. 9520 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9522-9523 3-86 p. 9522-9523 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9528-9529 3-86 p. 9528-9529 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9622 3-87 p. 9622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9987 3-88 p. 9987 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9626 3-87 p. 9626 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9375 3-85 p. 9375 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9542 3-86 p. 9542 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9544 3-86 p. 9544 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9546 3-86 p. 9546 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6665)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9547 3-86 p. 9547 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6666)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9632 3-87 p. 9632 (PDF)
Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2-154)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Lizin en de Bethune
2-154/1
p. 1-34 2-154/1 p. 1-34 (PDF)
Belgacom - Vermelding in de telefoongids van de familienaam van de partner      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 624 1-13 p. 624 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-18
p. 909-910 1-18 p. 909-910 (PDF)
Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-2998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3882-3883 3-47 p. 3882-3883 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10605-10606 3-90 p. 10605-10606 (PDF)
Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-2999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3735-3737 3-45 p. 3735-3737 (PDF)
Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3772-3774 3-45 p. 3772-3774 (PDF)
Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Aandacht voor personen met een handicap (4-1003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1003
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4494 3-52 p. 4494 (PDF)
  Bul. 3-58
p. 5184 3-58 p. 5184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5646-5647 3-61 p. 5646-5647 (PDF)
  Bul. 3-70
p. 7226-7228 3-70 p. 7226-7228 (PDF)
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4540-4541 3-52 p. 4540-4541 (PDF)
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4504 3-52 p. 4504 (PDF)
  Bul. 3-58
p. 5202 3-58 p. 5202 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5531-5532 3-60 p. 5531-5532 (PDF)
Belgische federale adviesorganen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Onvolledige toepassing van de wetgeving (4-6524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6524
Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam (4-3812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3812
Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam (4-3813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3813
Belgische ontwikkelingssamenwerking - Multilaterale samenwerking - Verplichte bijdrage volgens internationale akkoorden - Vrijwillige bijdrage (Belgische vertegenwoordiging bij multilaterale organisaties) (3-5804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8126 3-76 p. 8126 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8805-8806 3-81 p. 8805-8806 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9962-9964 3-88 p. 9962-9964 (PDF)
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (5-1649)      
  Terugzending naar commissie
5-62
p. 47-48 5-62 p. 47-48 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Luc Blondeel
   Stemming
3-45
p. 41-44 3-45 p. 41-44 (PDF)
  3-45
p. 48 3-45 p. 48 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-3
p. 8 2-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-143
p. 4 2-143 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2015-2016)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-13
p. 4-5 6-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2016-2017)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-22
p. 5-6 6-22 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2017-2018)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-33
p. 5-6 6-33 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2018-2019)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot lid van het Bureau van de Senaat
6-42
p. 5-6 6-42 p. 5-6 (PDF)
Beperking voor de 077-lijnen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1304 1-27 p. 1304 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1453-1454 1-30 p. 1453-1454 (PDF)
Bescherming van de rechten van het kind - InterministeriŽle conferentie 2001 (Coordinatie tussen het federaal beleid en het beleid van de gemeenschappen) (2-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2329-2330 2-45 p. 2329-2330 (PDF)
Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen - Economische werkloosheid (6-1471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1471
Bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (3-6129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8612-8613 3-79 p. 8612-8613 (PDF)
Bestrijding van kanker - Wetenschappelijk onderzoek - Ter beschikking gestelde middelen (Borstkanker en baarmoederhalskanker) (2-606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 750-751 2-17 p. 750-751 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-22
p. 1047-1048 2-22 p. 1047-1048 (PDF)
Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure (6-300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-300
Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure (6-301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-301
Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure (6-302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-302
Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtsprocedure (6-278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-278
Bevordering van het zelfstandig ondernemerschap - Distributieattest - Toepassingsgebied (2-3)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 41-42 2-1 p. 41-42 (PDF)
Bij afwezigheid van de voorzitter zit de eerste ondervoorzitter de vergadering voor (artikel 13 van het Reglement)      
  5-125
p. 70-71 5-125 p. 70-71 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding (3-2295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2910 3-38 p. 2910 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding (3-2296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2897-2898 3-38 p. 2897-2898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3338-3339 3-42 p. 3338-3339 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding - ReŽle waarde van de schuld (3-2274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2896 3-38 p. 2896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3337 3-42 p. 3337 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding - ReŽle waarde van de schuld (Leningen van Staat tot Staat - Nationale Delcrederedienst) (3-2273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-37
p. 2805-2809 3-37 p. 2805-2809 (PDF)
Bilaterale schulden - Ontwikkelingslanden - Kwijtschelding (3-2293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2910 3-38 p. 2910 (PDF)
Bilaterale schulden - Ontwikkelingslanden - Kwijtschelding (3-2294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2896-2897 3-38 p. 2896-2897 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3337-3338 3-42 p. 3337-3338 (PDF)
Brandweer - Evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen - Cijfers 2006 (Brandweer) (3-6761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-87
p. 9635 3-87 p. 9635 (PDF)
Brandweer - Tewerkgestelde mannen en vrouwen - Cijfers 2005 (Beroepsbrandweer en vrijwillige brandweer - Stage) (3-4246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5746 3-62 p. 5746 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 679 3-68 p. 679 (PDF)
Budgetlijn "Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten" - Begrotingsjaar 2005 (3-5285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7144 3-70 p. 7144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7483-7487 3-71 p. 7483-7487 (PDF)
Budgetlijn lokale NGO's - Begrotingsjaar 2005 (3-5302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7280 3-70 p. 7280 (PDF)
Budgetlijn overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw - Begrotingsjaar 2005 (3-5301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7170 3-70 p. 7170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7848-7849 3-73 p. 7848-7849 (PDF)
Budgetlijn preventieve diplomatie - Begrotingsjaar 2005 (3-5284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7144 3-70 p. 7144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7826-7827 3-73 p. 7826-7827 (PDF)
Buitenlanders - Ten laste neming - Visa uitgereikt in 2007 en 2008 (4-3581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
SV 4-3581
Buitenlanders - Ten laste neming - Visa uitgereikt in 2007 en 2008 (4-3582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3582
Burgerjournaliste Zhang Zhan - Invrijheidsstelling (7-1056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw WilmŤs, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-1056
Civiele bescherming - Tewerkgestelde mannen en vrouwen - Cijfers 2005 (3-4247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5746-5747 3-62 p. 5746-5747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6880 3-68 p. 6880 (PDF)
CommerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen - Tweede wereldtop in Tokyo (Actieplan - Agendapunten - Vertegenwoordiging) (2-1769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2403-2405 2-46 p. 2403-2405 (PDF)
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling - Werkzaamheden in 2005 (3-4270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5915-5916 3-62 p. 5915-5916 (PDF)
Commissie voor de rechten van de mens (3-4941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6900-6901 3-68 p. 6900-6901 (PDF)
Commissie voor de rechten van de mens (Oprichting) (3-4941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6516-6517 3-66 p. 6516-6517 (PDF)
Commissie voor de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999, 2000 en 2001 (2-1308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1899 2-38 p. 1899 (PDF)
Commissie vrouwen en ontwikkeling - Werkzaamheden en budget - 2003-2004 (Commissie bij het ABOS om de integratie van de gelijkheid man-vrouw te ondersteunen en te versterken bij de formulering en tenuitvoerlegging van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid) (3-3306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4554-4555 3-52 p. 4554-4555 (PDF)
Commissie vrouwen en ontwikkeling - Werkzaamheden in 2006 (3-6748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
Conferentie "Vrede & Verzoening" (Awepa, partnerschap tussen Europese en Afrikaanse parlementsleden - Voorstelling van het boek "Alles gaat voorbij, behalve het verleden" door de heer Luc Huyse over het thema gerechtigheid, waarheid en verzoening na grove schendingen van de mensenrechten - Het Internationaal Strafhof) (4-1535)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Alain Destexhe
4-1535/1
p. 1-32 4-1535/1 p. 1-32 (PDF)
Conflictpreventie en preventieve diplomatie (Opsplitsing van budgetlijnen en dus ook van het beleid tussen Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken) (3-1602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 69-72 3-162 p. 69-72 (PDF)
Conflictpreventie, lokale ngo's en maatschappijopbouw (Opsplitsing van budgetlijnen en dus ook van het beleid tussen ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken) (3-1601)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-162
p. 67-69 3-162 p. 67-69 (PDF)
Conventie op het verbod van clustermunitie - Ondertekening - Hulp aan slachtoffers (4-2101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2101
CoŲperanten - Medische begeleiding (Medewerking van het Instituut voor tropische geneeskunde) (3-5717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7549-7550 3-71 p. 7549-7550 (PDF)
Criminaliteitsstatistieken van de politie - Uitsplitsing naar mannen en vrouwen - Cijfers 2006 (3-6749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9597-9598 3-87 p. 9597-9598 (PDF)
Cultureel erfgoed - Bescherming - Conventie van Nicosia van 19 mei 2017 - Omzetting (6-1478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1478
Cultuurgoederen - Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht - Maatregelen - Verdrag van de Unesco (1970) - Omzetting wetgeving - Ambtelijk interfederaal overlegplatform "Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen" - Stand van zaken (6-1477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1477
De 29ste sessie van ACP-EU-Ministerraad te Gaborone, Botswana (3-271)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-60
p. 50-52 3-60 p. 50-52 (PDF)
De 50ste sessie van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (Gevolgen voor het gelijkekansenbeleid in BelgiŽ) (3-1473)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 64-65 3-155 p. 64-65 (PDF)
De 52e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (25 februari - 7 maart 2008) (4-716)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne
4-716/1
p. 1-74 4-716/1 p. 1-74 (PDF)
De 54e Wereldgezondheidsvergadering (Ontwerp van aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie m.b.t. borstvoeding - Borstvoedingsverlof) (2-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 44-46 2-114 p. 44-46 (PDF)
De Belgische bijdragen aan de Verenigde Naties voor de hulp aan Zuidoost-AziŽ (Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf - Tsoenami) (3-608)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 67-69 3-100 p. 67-69 (PDF)
De Belgische deelname aan de EU-ministerraad die plaatsvindt op 4 februari 2005 ter voorbereiding van de 49ste sessie van de Commissie van de VN voor de Status van de Vrouw (Peking +10) (3-558)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-96
p. 12-14 3-96 p. 12-14 (PDF)
De Belgische hulp aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ (VN - Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf - Tsoenami) (3-607)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 67-69 3-100 p. 67-69 (PDF)
De Belgische inspanningen inzake geboorteregistratie voor landen in het Zuiden (Ontwikkelingssamenwerking) (3-836)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 57-58 3-115 p. 57-58 (PDF)
De Belgische slachtoffers van de crash van een vliegtuig van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (4 april 2011 - Communicatie met de familie van de slachtoffers - Standaardprocedure in het geval een landgenoot, in functie bij een hulpdienst, tijdens een buitenlandse missie slachtoffer wordt van een ongeval) (5-831)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-66 COM
p. 7-9 5-66 COM p. 7-9 (PDF)
De Belgische subsidie voor de voorbereiding van een toekomstig programma voor georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-957)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De Bijzonder Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de regio van de Grote Meren (5-2663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2663
De Busan High Level Forum on Aid Effectiveness (Evaluatie en harmonisatie van de ontwikkelingshulp - Uitvoering van de Verklaring van Parijs en de Accra Action Agenda - Conferentie van Busan) (5-1037)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 18-19 5-89 COM p. 18-19 (PDF)
De Commissie voor de Rechten van de Mens (Oprichting in BelgiŽ) (3-883)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 55-57 3-116 p. 55-57 (PDF)
De Economic Partnership Agreements (EPA) ("Het commerciŽle gedeelte van de akkoorden van Cotonou") (3-1728)      
  Verslag van mevrouw de Bethune
3-1728/1
p. 1-46 3-1728/1 p. 1-46 (PDF)
De Europese ontmoeting van mensen die in armoede leven (3-200)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 93-95 3-51 p. 93-95 (PDF)
De Federale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (Oprichting) (3-1345)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 45 3-151 p. 45 (PDF)
De Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstig alcoholbeleid (5-2814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2814
De Munt - Besparingen - Programmatie - Schrapping van hedendaagse dans - Ondersteuning van hedendaagse dans - Overleg met de deelstaten (6-360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-360
De aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid (Afrika) (2-272)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-81
p. 65-71 2-81 p. 65-71 (PDF)
De aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid (Afrika) (2-273)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-81
p. 65-71 2-81 p. 65-71 (PDF)
De aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het kader van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie (3-1333)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-149
p. 56-58 3-149 p. 56-58 (PDF)
De aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Iers Europees Voorzitterschap (Bijzondere acties van BelgiŽ) (3-134)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-43
p. 51-53 3-43 p. 51-53 (PDF)
De aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Luxemburgs Europees Voorzitterschap (Opvolging van Peking - Gendermainstreaming - Herzieningsrichtlijn - Communautair programma voor Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit : PROGRESS - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) (3-638)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-100
p. 89-91 3-100 p. 89-91 (PDF)
De aandacht voor de schuldproblematiek op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (Schuldherschikking) (3-180)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 63-65 3-47 p. 63-65 (PDF)
De aandacht voor gelijke kansen van vrouwen en mannen bij de hervorming van de politiediensten (2-175)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 72-76 2-61 p. 72-76 (PDF)
De aandacht voor kinderrechten op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (3-238)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 21-22 3-57 p. 21-22 (PDF)
De aandacht voor ontwikkelingssamenwerking op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (o.a. strijd tegen aids) (3-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 63-65 3-47 p. 63-65 (PDF)
De aanduiding van de burgerlijke staat op documenten ("Ongehuwd" i.p.v. "gescheiden" - Modernisering) (5-1130)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 6-7 5-90 COM p. 6-7 (PDF)
De aanhoudende gevechten in Darfour (Vredesoperaties van de Verenigde Naties in Soudan - Bijdrage BelgiŽ aan UNMIS) (3-1193)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 68-69 3-140 p. 68-69 (PDF)
De aanpassing van de partnerlanden (Bilaterale samenwerking) (3-1167)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 37-39 3-142 p. 37-39 (PDF)
De aanslag in Afghanistan tegen een voertuig van "Artsen zonder Grenzen" waarbij vijf medewerkers om het leven kwamen (3-298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-62
p. 8-9 3-62 p. 8-9 (PDF)
De aanvaarding van de adoptieakte als geboorteakte (Huwelijksaangifte van uit het buitenland geadopteerde kinderen) (3-596)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-98
p. 70-72 3-98 p. 70-72 (PDF)
De aanvragen tot regularisatie van het verblijf in BelgiŽ (Aanvragen krachtens artikel 9, alinea 3, wet van 15 december 1980 - Achterstand - Rechtsonzekerheid) (2-944)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 61-64 2-270 p. 61-64 (PDF)
De aanwijzing van een "family officer" (Bevordering van een betere overeenstemming van beroeps- en privť-leven bij personeelsleden van de buitenlandse carriŤre bij het ministerie van Buitenlandse Zaken) (3-716)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 50-51 3-104 p. 50-51 (PDF)
De aardbeving in HaÔti (4-1029)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Zie actualiteitendebat : de situatie in HaÔti
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
De acties in synergie met de directe bilaterale samenwerking (Ontwikkelingssamenwerking - Synergie tussen gouvernementele en niet-gouvernementele samenwerking - Budgetten - Indicatief Samenwerkingsprogramma ISP) (5-703)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 9-11 5-69 COM p. 9-11 (PDF)
De acute aidsproblematiek (2-207)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-65
p. 61-64 2-65 p. 61-64 (PDF)
De acute aidsproblematiek (Toenemend aantal HIV-infecties in BelgiŽ - Financiering van het wetenschappelijk onderzoek) (2-230)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-74
p. 23-26 2-74 p. 23-26 (PDF)
De acute aidsproblematiek in Afrika (2-208)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-65
p. 80-89 2-65 p. 80-89 (PDF)
De afschaffing van de bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-829)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De akties van UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) - Stand van zaken (2-1487)      
  Verslag van de dames de Bethune en KaÁar
2-1487/1
p. 1-13 2-1487/1 p. 1-13 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De annulatie van het bezoek van de Dalai Lama aan BelgiŽ (Onverenigbaarheid tussen het privť-bezoek van de spirituele leider van Tibet met het staatsbezoek van de Koning in China) (3-579)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 19-24 3-97 p. 19-24 (PDF)
De arbeidsongevallenrente voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner (5-1942)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1942
De arrestatie van de Chinese politieke activist Ai Weiwei (5-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 17-19 5-20 p. 17-19 (PDF)
De arrestatie van mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda (Leider van een oppositiepartij en kandidate bij de presidentsverkiezingen) (5-27)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-2 COM
p. 4-6 5-2 COM p. 4-6 (PDF)
De bedragen die worden besteed aan conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-150)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De begroting ontwikkelingssamenwerking 2005 (3-1346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 46-47 3-151 p. 46-47 (PDF)
De begroting ontwikkelingssamenwerking 2005 (ODA-aanrekenbare uitgaven en niet ODA-aanrekenbare uitgaven) (3-1731)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 74-75 3-172 p. 74-75 (PDF)
De begroting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2005 en 2006 (3-1489)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 72-73 3-155 p. 72-73 (PDF)
De begrotingsmiddelen voor de Belgische Technische CoŲperatie (BTC) (3-1363)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 48-49 3-151 p. 48-49 (PDF)
De behandeling van ADHD bij volwassenen (Probleem van niet-terugbetaling van geneesmiddelen) (4-779)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-77
p. 13-14 4-77 p. 13-14 (PDF)
De bekrachtiging van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-697)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 18-19 2-181 p. 18-19 (PDF)
De beleidsmaatregelen tegen "mobbing" (2-258)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-79
p. 47-49 2-79 p. 47-49 (PDF)
De beschikbaarheid van internetverbindingen (voor de kansarmen) (3-201)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 95-96 3-51 p. 95-96 (PDF)
De beslissing van de ministers van FinanciŽn van de G 7-landen inzake de mogelijke schuldkwijtschelding voor de armste landen (Kwijtschelding van de multilaterale schulden - Prioriteit voor de WIPC-landen - Bilaterale schuld - Niet-verrekening op de begroting van ontwikkelingssamenwerking - Internationale belastingen) (3-605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-98
p. 64-68 3-98 p. 64-68 (PDF)
De bespreking van het jaarlijks verslag van de Regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (Verslagen 2002 en 2003) (3-121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-43
p. 50-51 3-43 p. 50-51 (PDF)
De bespreking van het jaarlijks verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (3-733)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-106
p. 71-72 3-106 p. 71-72 (PDF)
De bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (Verslag 2004-2005 - Aanpassing van de wetgeving) (3-1624)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 47-48 3-164 p. 47-48 (PDF)
De bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 (Verslag 2004-2005 - Voorontwerp van wet met beleidsintenties) (3-1329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-149
p. 52-54 3-149 p. 52-54 (PDF)
De besteding van de middelen voor ontwikkelingshulp in Afghanistan (Samenwerking met Duitsland - Werking van de Provinciale Reconstructieteams van de NAVO) (4-1661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 74-76 4-119 p. 74-76 (PDF)
De bestraffing van partnergeweld (Oorzaken voor hoge graad van seponering - Bijsturing beleid) (4-1072)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 60-62 4-89 p. 60-62 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Verslag van de dames de Bethune en Thijs en de heren Galand en Hostekint
3-253/1
p. 1-2 3-253/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Verslag van mevrouw de Bethune en de heer Galand
3-254/1
p. 1-87 3-254/1 p. 1-87 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De beveiligde repatriŽring van 7 asielzoekers naar de DRC (Principeakkoord tussen BelgiŽ en Congo) (3-884)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 67-70 3-116 p. 67-70 (PDF)
De bijdrage ter financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Forfaitaire bijdrage van landbouwers en veehouders) (3-1681)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 39-40 3-167 p. 39-40 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan UNIFEM (VN-Ontwikkelingsfonds voor de Vrouwen) (3-495)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-88
p. 68-71 3-88 p. 68-71 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria (3-5)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-10
p. 37-39 3-10 p. 37-39 (PDF)
De bijdrage voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Onderscheid wat de FAVV-bijdragen betreft tussen initiatieven met een winstgevend doel en de andere, waaronder de jeugdhuizen en jeugdclubs) (3-954)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-146
p. 18-20 3-146 p. 18-20 (PDF)
De bootvluchtelingen uit LibiŽ (die aan hun lot worden overgelaten) (5-138)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-22
p. 11-12 5-22 p. 11-12 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De budgettaire steun van het Internationaal Muntfonds aan Rwanda (Mogelijke betrokkenheid van Rwanda bij gevechten in Oost-Congo) (3-348)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-62
p. 9-11 3-62 p. 9-11 (PDF)
De coherentie van het Europees mensenrechtenbeleid (Problematiek van geheime CIA-gevangeniskampen in Europa - Naleving van de mensenrechten bij de strijd tegen het terrorisme - Oprichting van een Europees Agentschap voor de fundamentele rechten - Strijd tegen de illegale handel in kleine en lichte wapens - Herziening van de EU-gedragscode voor wapenexport) (3-1358)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 58-61 3-150 p. 58-61 (PDF)
De combinatie werk/privť-leven bij vrouwelijke huisartsen (3-696)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 65-66 3-102 p. 65-66 (PDF)
De conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De crisisopvang voor daklozen (Nachtelijke opvang nu het kouder wordt - Gebrek aan samenwerking op de verschillende beleidsniveaus) (3-883)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-137
p. 35-38 3-137 p. 35-38 (PDF)
De democratische ruimte in Burundi (4-1316)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 67-69 4-103 p. 67-69 (PDF)
De derde Conferentie van de minst ontwikkelde landen (2-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-114
p. 63-65 2-114 p. 63-65 (PDF)
De diplomatieke relaties met de DRC (Normalisering van de relaties met de Democratische Republiek Congo - Versterking van de MONUC of Europees optreden) (4-447)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-47
p. 27-29 4-47 p. 27-29 (PDF)
De directe bilaterale samenwerking inzake gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo (Terugtrekking van BelgiŽ uit de sector gezondheidszorg - Overdracht van de programma's) (5-1039)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 19-21 5-89 COM p. 19-21 (PDF)
De doodstraf in Nigeria (Dossier Safiya Husseini, moslimvrouw, voor overspel tot de dood veroordeeld) (2-829)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 8-10 2-173 p. 8-10 (PDF)
De doodstraf in de Verenigde Staten (2-189)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 80-84 2-61 p. 80-84 (PDF)
De drank Gold Strike (5-2815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2815
De dubbele nationaliteit (Opzeg Verdrag van 1963 - Ratificatie Europees Verdrag van 6 november 1997) (3-1603)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 40-42 3-164 p. 40-42 (PDF)
De dubbele nationaliteit (Opzeg Verdrag van 6 mei 1963 - Ratificatie Verdrag van 6 november 1997 - Inwerkingtreding artikel 386 [S3-1988] - Terugkrijgen van de nationaliteit) (3-2050)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 55-57 3-200 p. 55-57 (PDF)
De eerlijke handel (Week van de Eerlijke Handel, uitgeroepen door Oxfam-Wereldwinkels en andere NGO's - Initiatieven die ontwikkelingslanden de mogelijkheid geven zich volledig te integreren in het multilaterale handelsstelsel) (2-605)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 14-16 2-112 p. 14-16 (PDF)
De erkenning van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-828)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De erkenning van een levenloos geboren kind door de ongehuwde vader (2-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-239
p. 25-30 2-239 p. 25-30 (PDF)
De erkenning van het huwelijk van vluchtelingen en asielzoekers op basis van andere elementen dan officiŽle huwelijksakten (Asielzoekers wier verblijf in ons land geregulariseerd is - Vaststelling van het vaderschap) (3-2202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 104-107 3-210 p. 104-107 (PDF)
De eventuele schrapping van de Organisatie van de Mujahedin van het Iraanse Volk (OMPI) van de lijst van de Europese Unie van terroristische organisaties (Houding van BelgiŽ - Argumentatie van de EU) (4-564)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 25-26 4-59 p. 25-26 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Verslag namen de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en voor de Landsverdediging uitgebracht door de dames Annane en de Bethune en de heer Galand
3-1683/1
p. 1-138 3-1683/1 p. 1-138 (PDF)
  Bespreking
3-186
p. 4-26 3-186 p. 4-26 (PDF)
De evolutie van de toestand in de Democratische Republiek Congo (Totstandbrenging van geÔntegreerde brigades - MONUC - Organisatie van verkiezingen) (3-1070)      
  Verslag van de dames DetiŤge (K) en de Bethune (S)
3-1070/1
p. 1-18 3-1070/1 p. 1-18 (PDF)
De executie van Delara Darabi in Iran (Houding regering tegenover ophanging vrouw voor moord die ze zou hebben gepleegd toe ze 17 jaar was - Geen eerlijk proces) (4-763)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-76
p. 17-20 4-76 p. 17-20 (PDF)
De family officer (Vertrouwenspersoon die als brug dient tussen enerzijds de personeelsleden van de buitencarriŤre van FOD Buitenlandse Zaken, hun partners en gezinsleden, en anderzijds het departement) (3-1671)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 32-34 3-167 p. 32-34 (PDF)
De financiering van de bijkomende vergoeding voor de Belgische waarnemers en stafofficieren bij de VN (3-765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 73-75 3-108 p. 73-75 (PDF)
De financiering van de ngo's (4-342)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-33
p. 33-34 4-33 p. 33-34 (PDF)
De financiering van de projecten ter versterking van de privť-sector in landen met lage inkomens (Ontwikkelingslanden) (3-112)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 37-40 3-39 p. 37-40 (PDF)
De financiering van de strijd tegen malaria (Belgische deelname aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria) (3-938)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 50-52 3-123 p. 50-52 (PDF)
De fiscale behandeling van de tak 23-levensverzekeringen (1-1114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-250
p. 7226-7227 1-250 p. 7226-7227 (PDF)
De follow-up van het Wereldcongres tegen commerciŽle en seksuele uitbuiting van kinderen, Stockholm 1996 (Voorbereiding van de tweede wereldconferentie in Japan in 2001 - Federaal Veiligheids- en Detentieplan - Overleg met de Gemeenschappen en Gewesten over de preventie - Voorstellen in het kader van het UE-voorzitterschap) (2-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 40-50 2-74 p. 40-50 (PDF)
De fora van de indirecte actoren (3-1851)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 84-85 3-187 p. 84-85 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De gedelegeerde samenwerking 2010-2011 (Ontwikkelingssamenwerking - Overzicht van de kredieten, projecten en donoren - Samenwerking met bilaterale donoren of via regionale of multilaterale organisaties - Trilaterale samenwerking - Indicatieve Samenwerkingsprogramma's) (5-1036)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 15-18 5-89 COM p. 15-18 (PDF)
De gelijke kansendimensie (man-vrouw) in de Copernicusnota ("Gender mainstreaming" en personeelsbeleid in het openbaar ambt) (2-294)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-57
p. 11-14 2-57 p. 11-14 (PDF)
De gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de politiediensten en de hervorming van de politiediensten (2-291)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-87
p. 99-101 2-87 p. 99-101 (PDF)
De gemeentelijke internationale samenwerking (Ontwikkelingssamenwerking) (3-307)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-66
p. 31-34 3-66 p. 31-34 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Financiering) (3-533)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 49-50 3-94 p. 49-50 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (HeroriŽntatie van de federale aanpak) (3-1382)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 37-44 3-151 p. 37-44 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Publicatie van het KB voor 2005 - Financiering en begroting - Meerjarenplan - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten) (3-823)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 70-73 3-113 p. 70-73 (PDF)
De genderdimensie in de diplomatie (Toegang van vrouwen tot de buitenlandcarriŤre - Wervingsprocedure - Verzoenen van het professionele en het privť-leven) (2-442)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 50-53 2-110 p. 50-53 (PDF)
De genderdimensie in de diplomatie (Vrouwen in de diplomatie) (3-717)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 51-53 3-104 p. 51-53 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De gespannen toestand in EthiopiŽ (Onderdrukking van het democratiseringsproces) (3-1117)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 31-34 3-134 p. 31-34 (PDF)
De handelsbetrekkingen met Birma (Myanmar - Dwangarbeid - Nationale Delcrederedienst - Belgische bedrijven actief in het land - Economische sancties) (3-759)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 68-69 3-113 p. 68-69 (PDF)
De heer Bart Laeremans protesteert tegen het feit dat zijn mondelinge vraag over de toespraak van de Koning tot de gestelde lichamen door het Bureau van de Senaat werd geschrapt      
  5-90
p. 6-7 5-90 p. 6-7 (PDF)
De heer Danny Pieters vraagt de aanwezigheid van de minister tijdens de bespreking van een voorstel van resolutie      
  5-84
p. 13-14 5-84 p. 13-14 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De heer Jurgen Ceder protesteert tegen het feit dat zijn mondelinge vraag over de erkenning van koningskinderen onontvankelijk werd verklaard      
  5-108
p. 6 5-108 p. 6 (PDF)
De heer Louis Ide vraagt de voorzitster van de Senaat om de parlementaire werkzaamheden in verband met de alternatieve geneeswijzen te coŲrdineren met de Kamer      
  5-94
p. 49-50 5-94 p. 49-50 (PDF)
De heren Danny Pieters en Bart Laeremans vragen om de behandeling uit te stellen van wetsontwerp 5-1768 (Uitstel inwerkingtreding Strafuitvoeringsrechtbanken) dat door het Bureau aan de agenda werd toegevoegd op de dag van de plenaire vergadering- Artikel 20.5 van het Reglement van de Senaat - Verwerping (5-691)      
  5-74
p. 9-11 5-74 p. 9-11 (PDF)
De heren Jacky Morael en Piet De Bruyn en de dames Vanessa Matz en Sabine de Bethune protesteren tegen het feit dat een staatssecretaris hun vraag om uitleg beantwoordt in plaats van de minister      
  5-11 COM
p. 9 5-11 COM p. 9 (PDF)
  5-11 COM
p. 24 5-11 COM p. 24 (PDF)
  5-11 COM
p. 26 5-11 COM p. 26 (PDF)
  5-11 COM
p. 35 5-11 COM p. 35 (PDF)
De hervatting van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Togo (Eerbiediging van de rechten van de mens) (3-343)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwlighen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 64-67 3-70 p. 64-67 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Thijs en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1028/2
p. 1-4 3-1028/2 p. 1-4 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Verslag van de dames Cornet d'Elzius en de Bethune en de heer Lozie
2-300/1
p. 1-183 2-300/1 p. 1-183 (PDF)
De homologatie van de akte van bekendheid door de rechtbank van eerste aanleg (Personen van buitenlandse afkomst, geadopteerd in BelgiŽ - Huwelijksakte - Onmogelijkheid een geboorteakte voor te leggen) (1-1166)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-263
p. 7655-7656 1-263 p. 7655-7656 (PDF)
De hongersnood in EthiopiŽ (NGO's - Voedselhulp - Wereldvoedselprogramma) (4-415)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-38
p. 22-23 4-38 p. 22-23 (PDF)
De hongersnood in Niger (Droogte - Hulp aan de bevolking)      
  Debat
3-125
p. 8-18 3-125 p. 8-18 (PDF)
De houding van BelgiŽ binnen de Europese Unie ten aanzien van Myanmar (Schending mensenrechten - Verplichte tewerkstelling - Economische sancties) (3-743)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 57-60 3-106 p. 57-60 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten opzichte van China en het standpunt van ons land binnen de Europese Unie (Militaire dreiging tegen Taiwan - Schendingen van de mensenrechten - Wapenembargo) (3-718)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 53-56 3-104 p. 53-56 (PDF)
De houding van de Belgische regering ten aanzien van de situatie inzake mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (5-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacky Morael aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 9-15 5-11 COM p. 9-15 (PDF)
De huisvesting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (3-281)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 61-62 3-51 p. 61-62 (PDF)
De hulp aan Burundi (2-300)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-88
p. 46-50 2-88 p. 46-50 (PDF)
De hulp van BelgiŽ aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De humanitaire ramp in het noordoosten van Pakistan (Lot van 2 miljoen mensen die gevlucht zijn voor gevechten tussen regeringsleger en taliban) (4-795)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-78
p. 30-31 4-78 p. 30-31 (PDF)
De impact van AIDS op de vrouw (2-1202)      
  Verslag van de dames de Bethune en KaÁar
2-1202/1
p. 1-46 2-1202/1 p. 1-46 (PDF)
De implementatie van de EU-richtlijnen inzake kinderen in gewapende conflicten (3-1181)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 68-72 3-137 p. 68-72 (PDF)
De implementatie van de richtlijnen van de Europese Unie inzake kinderen in gewapende conflicten (3-1758)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 66-68 3-175 p. 66-68 (PDF)
De indicatieve samenwerkingsprogramma's (3-1848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 77-79 3-187 p. 77-79 (PDF)
De inkomensgarantie voor ouderen-kloosterlingen (Uitvoeringsbesluit) (3-545)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-96
p. 68 3-96 p. 68 (PDF)
De inspanningen van BelgiŽ ter bevordering van de geboorteregistratie in landen in het Zuiden (4-1165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 91-93 4-94 p. 91-93 (PDF)
De installatie van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn (3-203)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 97-99 3-51 p. 97-99 (PDF)
De instructies aan de attachťs die als leidraad dienen voor de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's in de ontwikkelingssamenwerking (5-1644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-1644
De internationale gevolgen van de vervuiling van de Zenne (o.a. vervuiling van Schelde en Noordzee) (4-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-103
p. 26-28 4-103 p. 26-28 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (3-4)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-9
p. 33-35 3-9 p. 33-35 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (KB's - Samenwerkingsakkoord) (3-534)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-94
p. 65-66 3-94 p. 65-66 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (Publicatie van de koninklijke besluiten - Samenwerkingsakkoorden met de Gemeenschappen - Centrale federale autoriteit) (3-138)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-44
p. 63-64 3-44 p. 63-64 (PDF)
De jaarlijkse rapportage van de regering aan het Parlement over de toepassing van het verdrag inzake de rechten van het kind (3-56)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-20
p. 10-12 3-20 p. 10-12 (PDF)
De jaarlijkse rapportering van de regering aan het Parlement over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 26-27 2-243 p. 26-27 (PDF)
De kliklijn (Illegale vreemdelingen in Antwerpen - Initiatief van het Vlaams Blok) (3-317)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-57
p. 18-21 3-57 p. 18-21 (PDF)
De landenstrategienota's (3-5063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6766-6769 3-67 p. 6766-6769 (PDF)
De landenstrategienota's (Overzending aan het Parlement) (3-530)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 48-49 3-94 p. 48-49 (PDF)
De leden van de N-VA-fractie betreuren dat de minister van Justitie tijdens de bespreking van haar wetsontwerpen afwezig is      
  5-85
p. 34-36 5-85 p. 34-36 (PDF)
De loonkloof tussen mannen en vrouwen (4-664)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 23-25 4-65 p. 23-25 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van de combinatie van arbeid en gezin (Kinderbijslag voor gehandicapte of zieke kinderen - Zwangerschapsverlof bij hospitalisatie van een pasgeborene - Ouderschapsverlof - Zorgverlof - Adoptieverlof - Postnataal moederschapsverlof - Verlenging moederschapsverlof - Fiscale aftrekbaarheid kosten kinderopvang - Fiscale tenlasteneming van een doodgeborene - Ouders die bij hun kinderen inwonen : inkomensgarantie voor ouderen en fiscale aftrekbaarheid) (3-768)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 68-71 3-108 p. 68-71 (PDF)
De machtsovername in Afghanistan door de Talibaanmilitie      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-68
p. 1756 1-68 p. 1756 (PDF)
De medicatie voor de ziekte van Duchenne (Spierziekte - Verplichte aankoop in het buitenland omdat de pillen niet gecommercialiseerd worden in BelgiŽ - Gebrekkige terugbetaling - Geneesmiddel Calcort) (4-692)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-68
p. 29-32 4-68 p. 29-32 (PDF)
De mensenrechten en de vrouwenrechten in Irak en Afghanistan en de strijd tegen de doodstraf (Strijd tegen de doodstraf in de Verenigde Staten - Embargopolitiek t.o.v. Irak) (2-257)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 52-57 2-94 p. 52-57 (PDF)
De mensenrechten in China (Concentratiekampen en handel in organen - Internationale onderzoekscommissie) (3-1110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 30-32 3-162 p. 30-32 (PDF)
De mensenrechten in Guatemala (3-869)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 65-67 3-116 p. 65-67 (PDF)
De mensenrechten in Soedan (Zaak Intisar Bakri Abdulgader : veroordeling van een jonge vrouw tot zweepslagen wegens overspel) (3-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 40-42 3-39 p. 40-42 (PDF)
De mensenrechten in Tibet (en de regeringsvertegenwoordiging op de Olympische Spelen - Unaniem Europees standpunt) (4-220)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-24
p. 37-40 4-24 p. 37-40 (PDF)
De mensenrechtentoestand in Colombia (Invulling van de mandaten die vacant worden bij het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten) (3-1483)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 52-54 3-155 p. 52-54 (PDF)
De militair-technische samenwerking met de Democratische Republiek Congo (3-303)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-64
p. 19-21 3-64 p. 19-21 (PDF)
De militaire samenwerking met de landen uit het Zuiden (Democratische republiek Congo, Rwanda, Burundi, Benin, Marokko, Zuid-Afrika, Angola, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Gabon, Nigeria, Oeganda, TunesiŽ, Algerije en Libanon) (3-531)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 83-86 3-94 p. 83-86 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Verslag namens de bijzondere commissies "Globalisering" uitgebracht door de dames de Bethune (S), De Roeck (S) en De Bue (K)
   Hoorzittingen
3-603/1
p. 1-113 3-603/1 p. 1-113 (PDF)
   Aanbevelingen
3-603/2
p. 1-31 3-603/2 p. 1-31 (PDF)
  Amendement nr 77 van mevrouw de Bethune c.s.
3-603/4
p. 8 3-603/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 74 tot 76 en 84 van mevrouw de Bethune
3-603/4
p. 7-8 3-603/4 p. 7-8 (PDF)
  3-603/4
p. 10-11 3-603/4 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw de Bethune
3-603/5
p. 9 3-603/5 p. 9 (PDF)
  Verslag van de dames de Bethune en De Roeck en de heer Galand
3-603/6
p. 1-30 3-603/6 p. 1-30 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
3-104
p. 37-39 3-104 p. 37-39 (PDF)
  3-104
p. 86 3-104 p. 86 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties - Verdaging van de stemming
5-138
p. 41-45 5-138 p. 41-45 (PDF)
De moederschapshulp (Dienstencheques die bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen kunnen worden aangevraagd door zelfstandige vrouwen die na hun bevallingsverlof hun zelfstandige activiteiten hervatten) (3-1470)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 74-75 3-155 p. 74-75 (PDF)
De mogelijke betrokkenheid van een Belgische firma bij de voorbereiding van een coup in Congo-Brazzaville (1-623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-257
p. 7445-7447 1-257 p. 7445-7447 (PDF)
De mogelijke ontbinding van een aantal NGO's in Rwanda (3-389)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-70
p. 15-16 3-70 p. 15-16 (PDF)
De mogelijke rol van het Nationaal Contactpunt in het onderzoek naar de activiteiten van Belgische bedrijven in Oost-Congo en de rapporten van de Verenigde Naties terzake (Naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen) (3-78)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 40-42 3-31 p. 40-42 (PDF)
De mogelijke schadelijke effecten van polycarbonaat (Plastic herbruikbare drinkbekertjes - Bisfenol A - Jeugdhuizen) (3-153)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-45
p. 53-54 3-45 p. 53-54 (PDF)
De moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaya (Reportage over folteringen en ontvoeringen in TsjetsjeniŽ - Racisme - Schending van de vrijheid van meningsuiting) (3-1234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-181
p. 12-14 3-181 p. 12-14 (PDF)
De moord op een bejaard echtpaar in Turks Koerdistan (Ouders van Derwich M. Ferho - Toetreding van Turkije tot de Europese Unie - Ontmanteling van de dorpswachten - Mogelijke politieke aanslag) (3-1499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-158
p. 24-27 3-158 p. 24-27 (PDF)
De naam van het kind binnen het huwelijk geboren (5-1509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1509
De nadelige effecten van het zonnebankgebruik op de volksgezondheid      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-119
p. 3208-3210 1-119 p. 3208-3210 (PDF)
De naleving door BelgiŽ van de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie te Stockholm over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (2-69)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-29
p. 14-18 2-29 p. 14-18 (PDF)
De naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (2-309)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-90
p. 45-51 2-90 p. 45-51 (PDF)
De naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (2-56)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-32
p. 30-36 2-32 p. 30-36 (PDF)
De naleving van het koninklijk besluit van 27 december 1993 met betrekking tot de reclame voor zuigelingenvoeding en het uitdelen van gratis stalen (Promotie borstvoeding - Onderhandelingen met de fabrikanten - Controle in de hospitalen - Oprichting van het Federaal Borstvoedingscomitť - WGO-gedragscode) (2-368)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 12-15 2-103 p. 12-15 (PDF)
De negatieve gevolgen van milieuvervuiling op de gezondheid van kinderen (Ministerconferentie georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie) (3-344)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-69
p. 12-14 3-69 p. 12-14 (PDF)
De negatieve gevolgen van milieuvervuiling voor de gezondheid van kinderen (Follow-up van het Europees actieplan Children's Environment and Health Action Plan for Europe, CEHAPE - InterministeriŽle Conferentie Leefmilieu-Gezondheid - Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid) (4-1054)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 52-53 4-89 p. 52-53 (PDF)
De nieuwe Shia-wet van de Afghaanse president Hamid Karzai (Discriminatie van de sjiitische vrouwen - Voorwaarden voor ontwikkelingshulp) (4-726)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-71
p. 17-19 4-71 p. 17-19 (PDF)
De nieuwe administratie "institution building" (Conflictpreventie en vredesopbouw - Budgetlijnen - Noodhulp) (3-6124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8575-8576 3-79 p. 8575-8576 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9078-9079 3-83 p. 9078-9079 (PDF)
De nieuwe adoptiewet (Rechtsonzekerheid - Gebrek aan richtlijnen - Overgangsmaatregelen - Jeugdrechtbank) (3-804)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 15-18 3-127 p. 15-18 (PDF)
De nieuwe adoptiewet (Wijziging van de adoptieprocedure - Geschiktheidsprocedure - Opleiding jeugdrechters, magistraten en griffiers) (3-1505)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 100-102 3-159 p. 100-102 (PDF)
De nieuwe maatregelen inzake het ouderschaps- en zorgverlof (3-968)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 79-80 3-125 p. 79-80 (PDF)
De nieuwe selectiecriteria van de politie (Verhoging van de minimale lichaamslengte - Discriminatie) (4-627)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-63
p. 22-23 4-63 p. 22-23 (PDF)
De nood aan erkenning van geconventioneerde centra voor de behandeling van kinderen met overgewicht (Obesitas) (3-515)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-92
p. 56-57 3-92 p. 56-57 (PDF)
De noodhulp (Verdeling van de hulp) (3-906)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-119
p. 30-32 3-119 p. 30-32 (PDF)
De noodhulp voor Kasjmir en onze bijdragen aan het VN-noodfonds (Aardbeving in Pakistan - Humanitaire hulp - Coordinatie Staat-deelstaten) (3-834)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-131
p. 22-24 3-131 p. 22-24 (PDF)
De omzetting van de richtlijn 2002/73/EG van 23 september 2002 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het domein van de werkgelegenheid en de arbeid (Artikelen die nog moeten worden omgezet op federaal niveau en op het niveau van de Franse Gemeenschap) (3-1471)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 39-40 3-155 p. 39-40 (PDF)
De ondersteuning van geboortehuizen en kraamcentra in BelgiŽ (2-718)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 59-63 2-184 p. 59-63 (PDF)
De ondersteuning van het gemeentelijk gelijkekansenbeleid (2-421)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-84
p. 21-24 2-84 p. 21-24 (PDF)
De onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Studiecommissie voor vergrijzing van de Hoge Raad van FinanciŽn (3-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-92
p. 46-48 3-92 p. 46-48 (PDF)
De ongewenste intimiteiten bij het leger (2-222)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-72
p. 29-39 2-72 p. 29-39 (PDF)
De ontwikkelingssamenwerking tijdens het Finse Voorzitterschap van de Europese Unie (3-1850)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 81-84 3-187 p. 81-84 (PDF)
De opleiding van magistraten (Vormingsprogramma - Residentieel seminarie voor stagiairs - Benoeming van verbindingsmagistraten - Opleiding m.b.t. het hoorrecht van kinderen) (2-245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-77
p. 12-16 2-77 p. 12-16 (PDF)
De opname van tijdskrediet en thematische verloven door mannen en vrouwen (De "nieuwe man") (3-727)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-116
p. 21-22 3-116 p. 21-22 (PDF)
De oprichting van een federaal Borstvoedingscomitť (Uitvoeringsbesluiten - Algemeen beleid ter bevordering van borstvoeding - Probleem zuigelingenvoeding - Initiatief St. Jansziekenhuis) (2-224)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-72
p. 24-29 2-72 p. 24-29 (PDF)
De oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind (3-51)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 50 3-21 p. 50 (PDF)
De opschorting van hulp aan de Palestijnse gebieden (Overwinning van Hamas [terroristische organisatie] bij de Palestijnse parlementsverkiezingen) (3-989)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra (Bezoek van parlementsleden aan het gesloten vluchtelingencentrum 127bis in Steenokkerzeel)      
  Debat
3-119
p. 8-18 3-119 p. 8-18 (PDF)
De opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind (3-52)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 47-50 3-21 p. 47-50 (PDF)
De opvang van vluchtelingen uit Irak (Toepassing wet van 18 februari 2003 tot instelling van een tijdelijke bescherming) (2-1304)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 15-17 2-284 p. 15-17 (PDF)
De opvolging van de Peking-verklaring en het Peking-actieprogramma (Rechten van de vrouw) (3-448)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-85
p. 54-57 3-85 p. 54-57 (PDF)
De opvolging van de VN-studie over geweld tegen kinderen en van het tweede wereldcongres over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (3-832)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-114
p. 24-26 3-114 p. 24-26 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De opvolging van de moord op vijf medewerkers van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan op 2 juni 2004 (3-833)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 95-96 3-115 p. 95-96 (PDF)
De opvolging van de situatie van mevrouw Victoire Ingabire Umohoza (Rwandese presidentskandidate in gevangenschap - Schending van de rechten van de verdediging) (5-232)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 10-12 5-28 p. 10-12 (PDF)
De opvolging van het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo (Wederrechterlijke exploitatie van grondstoffen - Handelingen van Belgische ondernemingen die op ethisch of politiek vlak niet kunnen) (2-443)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 54-57 2-110 p. 54-57 (PDF)
De opvolging van het verslag van de Senaat over de rechten van het kind (Doc. 2-725/1) (GecoŲrdineerd kinderrechtenbeleid op federaal niveau) (2-626)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 42-45 2-172 p. 42-45 (PDF)
De organisatie en de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-968)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De organisatie en de resultaten van het diplomatiek examen 2005 (3-1612)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 45-47 3-164 p. 45-47 (PDF)
De overbevolking van het noodopvangcentrum te Sint-Pieters-Woluwe en de nachtasielen te Brussel (Opvang van asielzoekers) (3-1154)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 66-67 3-134 p. 66-67 (PDF)
De participatie van BelgiŽ aan de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (Internationale financiering van volks- en reproductieve gezondheid - Prioriteiten van BelgiŽ - Overleg binnen de EU - Millenniumdoelstellingen) (4-646)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 8-11 4-64 p. 8-11 (PDF)
De participatie van de mensen die in armoede leven aan het beleid (3-207)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 91-93 3-51 p. 91-93 (PDF)
De pensioenrechten van leerkrachten die tewerkgesteld waren in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Personen destijds onderworpen aan het Institut de Sťcuritť Sociale au Congo [INSS]) (3-1364)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 80-81 3-151 p. 80-81 (PDF)
De positie van de vrouw in Afghanistan (2-256)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-46
p. 8-10 2-46 p. 8-10 (PDF)
De precieze samenstelling van rookwaren (Tabaksproducenten die de samenstelling weigeren door te geven, hoewel ze daartoe krachtens een Europese richtlijn verplicht zijn) (3-660)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-100
p. 91-92 3-100 p. 91-92 (PDF)
De preventieve diplomatie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De preventieve opsporing van baarmoederhalskanker (HPV-test) (3-111)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-43
p. 55-58 3-43 p. 55-58 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Amendement nr 2 van mevrouw de Bethune c.s.
3-866/2
p. 3-4 3-866/2 p. 3-4 (PDF)
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaring van mevrouw de Bethune
3-88
p. 36-37 3-88 p. 36-37 (PDF)
  3-88
p. 76-77 3-88 p. 76-77 (PDF)
De problematiek van het eergerelateerd geweld in BelgiŽ (4-379)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Isabelle Durant
4-379/1
p. 1-68 4-379/1 p. 1-68 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De procedure voor het indienen van een visumaanvraag bij een diplomatieke of consulaire post (2-605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 75-76 2-161 p. 75-76 (PDF)
De projecten van de directe bilaterale samenwerking in Cambodja (3-1399)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-203
p. 22-28 3-203 p. 22-28 (PDF)
De quota voor de implantatie van defibrillatoren (Primaire preventie) (5-2031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2031
De rapportering aan het Comitť van de Conventie over de eliminatie van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen (2-627)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-165
p. 10-11 2-165 p. 10-11 (PDF)
De rapportering aan het Comitť van de Conventie over de eliminatie van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen (Indiening van het Belgisch rapport bij het CEDAW-comitť) (3-845)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 99-100 3-115 p. 99-100 (PDF)
De ratificatie van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de biogeneeskunde (Verbod op orgaanhandel - Handel vanuit China van organen van jonge mensen die ter dood veroordeeld werden) (3-1300)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-191
p. 18-20 3-191 p. 18-20 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind door de Verenigde Staten (2-721)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-678)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 51-52 2-178 p. 51-52 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-719)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over de bescherming van het moederschap (Recht op borstvoedingspauzes) (2-566)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-148
p. 64-67 2-148 p. 64-67 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (3-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-52
p. 50-52 3-52 p. 50-52 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind (3-758)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-108
p. 42-43 3-108 p. 42-43 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 68-69 2-161 p. 68-69 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-677)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 51-52 2-178 p. 51-52 (PDF)
De ratificatieprocedure van het Verdrag inzake clustermunitie (Stand van zaken 7 ŗ 8 maanden na de ondertekening) (4-1042)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 26-28 4-84 p. 26-28 (PDF)
De rechten van het kind (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4008 1-77 p. 4008 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De registratie van geneesmiddelen      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-93
p. 2467-2468 1-93 p. 2467-2468 (PDF)
De registratieperiode voor geneesmiddelen in BelgiŽ meer specifiek voor het geneesmiddel Taxol (Eierstokkanker)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-125
p. 3312-3313 1-125 p. 3312-3313 (PDF)
De rol en de positie van de vrouwenverenigingen in BelgiŽ (Bezoek aan het vrouwenhuis "Amazone") (2-943)      
  Verslag van de dames de Bethune en Kestelijn-Sierens
2-943/1
p. 1-25 2-943/1 p. 1-25 (PDF)
De samenstelling van de Raad voor mensenrechten van de Verenigde Naties (Kandidatuurstelling van EU-landen - BelgiŽ - Cuba) (3-1661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 31-32 3-167 p. 31-32 (PDF)
De samenstelling van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst en zijn beslissingsbevoegdheid (Regionalisering van de wapenhandel - Sociale, ecologische en ethische aspecten - Besluitvormingsprocedure) (3-125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 32-37 3-31 p. 32-37 (PDF)
De samenstelling van examenjury's voor de aanwerving van diplomaten (Bevordering van de instroom van vrouwen) (3-719)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 56-57 3-104 p. 56-57 (PDF)
De samenstelling van het Comitť voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties (2-722)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties (Probleem met de basisallocatie in de begroting ontwikkelingssamenwerking) (4-406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 71-72 4-38 p. 71-72 (PDF)
De samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij (Ontwikkelingssamenwerking) (5-704)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 11-12 5-69 COM p. 11-12 (PDF)
De samenwerkingsovereenkomst tussen BelgiŽ en Rusland betreffende de verkenning en het gebruik van de kosmische ruimte (Ratificatie) (3-637)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-100
p. 78-80 3-100 p. 78-80 (PDF)
De schending van de rechten van het kind door de Dienst Vreemdelingenzaken (Weigering van verblijfsvergunning aan de buitenlandse ouder wanneer de Belgische ouder geen echte band heeft met het kind) (4-711)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-69
p. 29-30 4-69 p. 29-30 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (3-184)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 61-62 3-47 p. 61-62 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (4-1200)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 34-36 4-119 p. 34-36 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC) (3-290)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-55
p. 17-19 3-55 p. 17-19 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (Schuldherschikking) (3-262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 17-18 3-51 p. 17-18 (PDF)
De schuldproblematiek van de ontwikkelingslanden (Schuldkwijtschelding) (3-1432)      
  Verslag namens de bijzondere commissies "Globalisering" uitgebracht door de dames de Bethune (S), Zrihen (S) en Lalieux (K)
3-1432/1
p. 1-32 3-1432/1 p. 1-32 (PDF)
De screening van baarmoederhalskanker (Nationaal Kankerplan - Ontdekking van een vaccin - Terugbetaling van het vaccin) (4-46)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 57-59 4-14 p. 57-59 (PDF)
De selectiecommissie bij het diplomatenexamen 2005 (SELOR - Slaagpercentage van de vrouwelijke kandidaten) (3-1672)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 34-35 3-167 p. 34-35 (PDF)
De sensibilisering inzake de uitbreiding van de Europese Unie en de Europese Grondwet (3-905)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-119
p. 28-30 3-119 p. 28-30 (PDF)
De situatie in Birma (3-1708)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 90-93 3-171 p. 90-93 (PDF)
De situatie in Birma (Dwangarbeid en mensenrechtenschendingen - Oproep Internationale Arbeidsorganisatie - Uitvoering van de afgekondigde economische EU-sankties - Aanwezigheid Totalfina) (3-1216)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 69-72 3-140 p. 69-72 (PDF)
De situatie in Centraal-Afrika (2-299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-88
p. 41-46 2-88 p. 41-46 (PDF)
De situatie in Darfoer (Soedan)      
  Debat
3-199
p. 6-19 3-199 p. 6-19 (PDF)
De situatie in Darfur en het mogelijk optreden van BelgiŽ en de EU (Burgeroorlog - Vluchtelingen - Donorconferentie en Belgische bijdrage - UNMIS [United Nations Mission in the Sudan] en Belgische deelname - Bedragen waarin BelgiŽ sinds de oprichting van het Internationaal Strafhof jaarlijks voorziet) (3-742)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 60-62 3-106 p. 60-62 (PDF)
De situatie in Noord-Uganda (3-1247)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 61-63 3-145 p. 61-63 (PDF)
De situatie in Togo (Explosieve situatie - Sturen van waarnemers voor een monitoring van de verkiezingen - Belgisch standpunt - Maatregelen op Europees niveau inzake conflictpreventie) (3-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 55-57 3-106 p. 55-57 (PDF)
De situatie in Togo (Twijfels over de geldigheid van de verkiezingen - Explosieve toestand - Maatregelen op Europees en internationaal vlak) (3-682)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-110
p. 82-85 3-110 p. 82-85 (PDF)
De situatie in de Democratische Republiek Congo (Rellen na de presidentiŽle verkiezing - Mandaat EUFOR-troepen en MONUC) (3-1285)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 49-51 3-190 p. 49-51 (PDF)
De situatie van de verdedigers van mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (Moord op de heer Chebeya, voorzitter van een mensenrechtenorganisatie) (5-97)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 9-15 5-11 COM p. 9-15 (PDF)
De situatie van de vrouwen in Tibet (2-1057)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw de Bethune
2-1057/1
p. 1-10 2-1057/1 p. 1-10 (PDF)
De sluiting van kazernes (Toekomstige bestemming) (3-529)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 82-83 3-94 p. 82-83 (PDF)
De sociale rechten ten gevolge van de geboorte van een levenloos geboren kind (Moeder- en vaderschapsverlof - Rouwverlof - Kraamgeld) (4-934)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 35-39 4-79 p. 35-39 (PDF)
De sociale verkiezingen 2000 (Evaluatie - Gelijkheid man-vrouw - Beleidsconclusies) (2-244)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-79
p. 41-46 2-79 p. 41-46 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de Staten-Generaal van het Gezin (Bevoegdheden van de gemeenschappen - Portaalsite voor de gezinnen) (3-767)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-108
p. 44-48 3-108 p. 44-48 (PDF)
De steun aan de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng (Mensenrechtenschendingen - Aflossingshongerstakingen - Verontrustende verdwijningen) (3-1412)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 74-76 3-153 p. 74-76 (PDF)
De steun van Delcredere aan vervuilende energieprojecten in ontwikkelingslanden (Financiering projecten voor hernieuwbare energie - OESO-akkoord m.b.t. de milieudimensie van exportkredieten - Openbaarheid van bestuur) (3-1623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 43-45 3-164 p. 43-45 (PDF)
De stijgende voedselprijzen (Maatregelen om de gevolgen in de armste landen te verzachten - Landbouw) (5-818)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-69 COM
p. 12-14 5-69 COM p. 12-14 (PDF)
De stijging van het aantal zwaarlijvige tieners in ons land (3-122)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-43
p. 58-59 3-43 p. 58-59 (PDF)
De strategienota gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen (3-1356)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 47-48 3-151 p. 47-48 (PDF)
De strijd tegen het dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden (Kindsoldaten, kindarbeiders en kinderen die het slachtoffer zijn van andere vormen van geweld - Initiatieven van de Belgische regering - Ontwikkelingssamenwerking) (5-95)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 26-28 5-11 COM p. 26-28 (PDF)
De subsidiaire bescherming voor Afghaanse vluchtelingen (3-1481)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-212
p. 17-19 3-212 p. 17-19 (PDF)
De subsidiŽring van huizen voor buitenlandse studenten (door Ontwikkelingssamenwerking) (3-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 73-75 3-113 p. 73-75 (PDF)
De subsidiŽring van huizen voor buitenlandse studenten (van lage-inkomenslanden) (3-1664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 81-82 3-169 p. 81-82 (PDF)
De synthetische drugs "legal highs" (Wettelijke aanpak - Opsporing via de speekseltests) (5-1279)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 22-25 5-101 COM p. 22-25 (PDF)
De systematische opsporing van baarmoederhalskanker (2-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 37-40 2-57 p. 37-40 (PDF)
De systematische opsporing van baarmoederhalskanker (Financiering - Overleg tussen federale en gemeenschapsoverheden) (2-285)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-83
p. 30-32 2-83 p. 30-32 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Borstkankerscreening - Oncologische zorgprogramma's - Terugbetalingen) (2-271)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-81
p. 52-56 2-81 p. 52-56 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-90)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-96)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De terugbetaling in het kader van een preventieve inplanting van een defibrillator (Nood aan meer flexibele regeling voor implantaten onder primaire preventie) (4-953)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 30-32 4-79 p. 30-32 (PDF)
De terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen (2-419)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Onwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-105
p. 55-56 2-105 p. 55-56 (PDF)
De terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen (2-576)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-156
p. 34-35 2-156 p. 34-35 (PDF)
De terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Epo/Eprex (Behandeling van anemie - Kankerpatienten) (3-751)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 79-81 3-108 p. 79-81 (PDF)
De terugbetaling van postnatale kinesitherapie (2-700)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 31-33 2-183 p. 31-33 (PDF)
De terugbetaling van psychomotorische kinesitherapie voor kinderen (2-702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 33-35 2-183 p. 33-35 (PDF)
De terugbetaling van ziektekosten voor een adoptiekind (Kosten gemaakt vůůr de datum van vaststelling van de gezinssamenstelling - Inschrijving als persoon ten laste) (3-141)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-44
p. 83 3-44 p. 83 (PDF)
De terugkeer van Afghaanse vluchtelingen (Bedrag van de terugkeerpremie - Prijs van de aktes ter verlenging van de verblijfsvergunning - Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt) (2-884)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-236
p. 4-8 2-236 p. 4-8 (PDF)
De terugzending van niet-legale verblijvers naar ZaÔre      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108
p. 2916 1-108 p. 2916 (PDF)
De tewerkstelling van vrouwen bij de brandweer (2-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 53-58 2-59 p. 53-58 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder wettig verblijf die lijden aan een chronische ziekte en het koninklijk besluit inzake dringende medische hulp (Onderscheid tussen begeleide en niet-begeleide minderjarigen) (2-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 7-10 2-156 p. 7-10 (PDF)
De toegang van minderjarigen tot betaalbare en discrete gezondheidszorg (4-1146)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 69-71 4-94 p. 69-71 (PDF)
De toekenning van subsidies voor 1998 aan NGO-coŲperanten (1-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-174
p. 5139-5140 1-174 p. 5139-5140 (PDF)
De toepassing van de anti-stalkingwet (2-86)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 47-50 2-30 p. 47-50 (PDF)
De toepassing van de omzendbrief inzake homohuwelijken (Weigering door gemeenten het huwelijk te voltrekken als een van beide partners illegaal is) (3-311)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 47-50 3-66 p. 47-50 (PDF)
De toepassing van de wet op het partnergeweld (Geweld tegen vrouwen) (3-179)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-47
p. 47-51 3-47 p. 47-51 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Omzendbrief - Instructies voor opsporing en registratie door de politiediensten - Vormingsprojecten voor politiepersoneel en slachtofferbejegenaars) (3-1269)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 66-69 3-146 p. 66-69 (PDF)
  3-146
p. 69 3-146 p. 69 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
3-149
p. 43-44 3-149 p. 43-44 (PDF)
  3-149
p. 90-91 3-149 p. 90-91 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Omzendbrief - Instructies voor opsporing en registratie door de politiediensten - Vormingsprojecten voor politiepersoneel en slachtofferbejegenaars) (3-955)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-123
p. 65-67 3-123 p. 65-67 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Omzendbrief - Vonnissen tot verwijdering van de dader uit de gezinswoning - Implementatie van de omzendbrief door politiediensten en parketten - Opsporing en registratie - Bemiddeling in strafzaken - Slachtofferhulp - Opleidingscyclus voor magistraten - SubsidiŽring van projecten die werken met daders - Referentiemagistraat) (3-957)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-123
p. 78-82 3-123 p. 78-82 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Projecten en hun financiering door de begroting van Gelijke Kansen - Samenwerking met de gemeenschappen en gewesten - Opvang van slachtoffers - Begeleiding van daders - Overdracht van de projecten aan de gemeenschappen en gewesten - Provinciale coŲrdinatoren) (3-956)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-123
p. 89-91 3-123 p. 89-91 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Sensibilisering van de artsen - Inzameling van gegevens - Strategische acties inzake preventie voor huisartsen - Andere projecten) (3-954)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-123
p. 78-82 3-123 p. 78-82 (PDF)
De toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld (Studie van Dr. Pas - Registratie van gegevens - Problematiek van de doktersbriefjes - Samenwerking met de gemeenschappen en gewesten) (3-1272)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 72-74 3-146 p. 72-74 (PDF)
De toepassing van de wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan het slachtoffer van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner (3-1440)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-206
p. 10-13 3-206 p. 10-13 (PDF)
De toepassing van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (3-1472)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 63-64 3-155 p. 63-64 (PDF)
De toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid (Gelijke kansen in het leger - Conclusies van het "Committee on women in the NATO forces") (3-1089)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 82-84 3-134 p. 82-84 (PDF)
De toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid (Implementatie van het genderperspectief in het vluchtelingen- en asielbeleid - Gendergerichte opleiding voor Belgische politiefunctionnarissen uitgestuurd in het kader van de internationale politiŽle samenwerking) (3-1088)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 80-82 3-134 p. 80-82 (PDF)
De toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid (Uitvoering van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Actieplan) (3-1087)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 28-30 3-134 p. 28-30 (PDF)
De toestand in Brazzaville      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3395-3398 1-128 p. 3395-3398 (PDF)
De toestand in Gaza (4-572)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de situatie in Gaza
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (2-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Geens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Bezoek van de Rwandese president Kagame in BelgiŽ - Versterking van MONUC - Staakt-het-vuren - Houding van BelgiŽ) (2-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Gevechten en aanwezigheid van buitenlandse troepen in Oost-Congo - Houding van BelgiŽ - Belgische bijdrage tot MONUC) (2-918)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in de Soedanese regio Darfur (Conflict - Humanitaire crisis) (3-280)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 76-78 3-61 p. 76-78 (PDF)
De toestand van de Iraanse asielzoekers (Tweede asielaanvraag - Gevallen waarin de Conventie van GenŤve niet van toepassing is - Uitwerking van een B-statuut) (3-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 98-99 3-41 p. 98-99 (PDF)
De totale impasse bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (Terugvorderingen) (3-639)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-104
p. 7-10 3-104 p. 7-10 (PDF)
De uitbreiding van het aantal partnerlanden voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking n.a.v. de aardbeving in Zuid-Oost AziŽ (Tsoenami - Sri Lanka en IndonesiŽ) (3-541)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 44-45 3-94 p. 44-45 (PDF)
De uitbreiding van het ouderschapsverlof (Uitbreiding van de uitkering - Begrotingsruimte) (3-174)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-39
p. 10-11 3-39 p. 10-11 (PDF)
De uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld (Cijfers - Straffen) (Zie ook vraag om uitleg 5-890 in Handelingen 5-90 COM) (5-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 34-35 5-67 COM p. 34-35 (PDF)
De uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld (Cijfers - Straffen) (Zie ook vraag om uitleg 5-890 in de Handelingen 5-67 COM) (5-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 5-6 5-90 COM p. 5-6 (PDF)
De uitlegging van de Vluchtelingenconventie      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-23
p. 496-497 1-23 p. 496-497 (PDF)
De uitvoering van de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp (Implementatieplan - Bilaterale samenwerking - FinanciŽle procedures) (3-1680)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 83-85 3-169 p. 83-85 (PDF)
De uitvoering van de maatregelen van de gemeenschappelijke verklaring betreffende het toekomstige alcoholbeleid van de ministers van Volksgezondheid (Alcoholmisbruik door jongeren - Uitblijven van het KB dat het convenant bekrachtigt dat in 2005 met de sector, de gebruikers en de minister van Volksgezondheid werd afgesloten - Maatregelen om de wetgeving te harmoniseren - Alcopops) (4-1087)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 56-60 4-89 p. 56-60 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1874)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 68-69 3-187 p. 68-69 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1875)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 85-87 3-187 p. 85-87 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 65-66 3-187 p. 65-66 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1877)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 63-65 3-187 p. 63-65 (PDF)
De uitvoering van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten - Jongeren) (4-1065)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-110
p. 17-19 4-110 p. 17-19 (PDF)
De uitvoering van het koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings (Erkenning van een opleiding voor beroepsbeoefenaars - Beroepsverenigingen - Controle - Bezinningsperiode - Minimumleeftijd) (4-1085)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 54-55 4-89 p. 54-55 (PDF)
De uitvoering van het nationaal voedings- en gezondheidsplan (Campagne om gezonde eetgewoonten te promoten - Akkoord met de Gemeenschappen en de Gewesten) (3-1763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 69-73 3-175 p. 69-73 (PDF)
De uitvoering van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (Gelijke kansen man-vrouw binnen het leger - Conflictbeheersing en -preventie) (3-464)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 50-52 3-86 p. 50-52 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet van 1 juni 2008 betreffende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen (voor microfinanciering - Uitvoeringsbesluiten - Toepassingsdatum van de wet - Prodecure voor erkenning van een ontwikkelingsfonds - Opmerkingen van de Europese Commissie) (4-554)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-57
p. 17-19 4-57 p. 17-19 (PDF)
De uitvoeringsmaatregelen inzake de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) (Programmawet van 20/7/06 - Grondige hervorming van de pensioenregeling - Nieuwe berekeningswijze - Verworven rechten - Uitgesteld loon) (3-1842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-183
p. 33-38 3-183 p. 33-38 (PDF)
De uitvoervergunning van het Waalse Gewest voor de modernisering van een wapenfabriek in Tanzania (Embargo) (3-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlanse Zaken
3-100
p. 40-45 3-100 p. 40-45 (PDF)
De uitwijzing van jonge vaders van vreemde nationaliteit (Artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Verblijfmachtigingsaanvraag - Buitengewone omstandigheden - Vaste relatie - Zwangerschap van de partner - Huwelijksaanvraag - Strijd tegen schijnhuwelijken) (2-841)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 106-107 2-218 p. 106-107 (PDF)
De uitwijzingen van Tsjetsjeense vluchtelingen naar Polen en de toepassing van de Dublin-verordening (3-715)      
  Vraag om uitleg van de mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 45-48 3-104 p. 45-48 (PDF)
De vaccinatie tegen de pneumokokken (Jonge kinderen - Terugbetaling) (3-502)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 68-70 3-89 p. 68-70 (PDF)
De vaccinatie tegen pneumokokken (Kinderen - ZIV-terugbetaling) (3-1001)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 78-81 3-127 p. 78-81 (PDF)
De vasthouding van mevrouw Omar-Joele in de transitzone in Zaventem (Sabena - Verlies van identiteitspapieren)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-7
p. 149-150 1-7 p. 149-150 (PDF)
De veiligheid in bioscoopzalen (Ernstige tekortkomingen - Studie Test-Aankoop - Gebrekkige toegang voor personen met een verminderde mobiliteit - Overleg met gewesten en gemeenschappen) (3-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-28
p. 30-32 3-28 p. 30-32 (PDF)
De verdere onthullingen in het NSA-schandaal (Afluisterpraktijken van de Verenigde Staten - Houding van BelgiŽ) (5-1133)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-121
p. 8-10 5-121 p. 8-10 (PDF)
De verdragen over het afschaffen van foltering (Bekrachtiging - VN) (1-865)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-182
p. 5345 1-182 p. 5345 (PDF)
De vergadering vraag de aanwezigheid van de regering      
  6-39
p. 10 6-39 p. 10 (PDF)
  6-39
p. 16-19 6-39 p. 16-19 (PDF)
De verhaalbaarheid van de kosten gemaakt door de curatoren in de uitvoering van hun opdracht (Interpretatie van de artikelen 10 en 11 van het KB van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren) (3-1892)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 55-59 3-187 p. 55-59 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap (Kinderen tussen 15 en 21 jaar) (3-1420)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-204
p. 29-31 3-204 p. 29-31 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap (Nieuwe evaluatieregeling - Toepassing) (3-2070)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-202
p. 61-62 3-202 p. 61-62 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap (Uitbreiding van de maatregel - Aanpassing van de leeftijdsgrens) (3-1190)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-172
p. 21-24 3-172 p. 21-24 (PDF)
De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (3-1814)      
  Verslag van de heren M. Chevalier (K) en Galand (S) en mevrouw de Bethune (S)
3-1814/1
p. 1-73 3-1814/1 p. 1-73 (PDF)
De verlenging van het adoptieverlof (Praktische uitwerking - Ambtenaren en zelfstandigen) (3-213)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-52
p. 41-42 3-52 p. 41-42 (PDF)
De vernietiging van Armeense graven in Julfa (Azerbeidzjan) (5-104)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 30-32 5-11 COM p. 30-32 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Comitť inzake Sociale Rechten voor het ontbreken van een wettelijk verbod op lijfstraffen (in het kader van het Europees Sociaal Handvest - Lijfstraffen tegen kinderen) (3-1273)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 61-63 3-146 p. 61-63 (PDF)
  3-146
p. 63 3-146 p. 63 (PDF)
De verplichtingen die de Nationale Delcrederedienst moet naleven inzake de mensenrechten (3-1359)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 64-67 3-150 p. 64-67 (PDF)
De verslaggeving van het Federaal borstvoedingscomitť (Borstvoedingspauzes - Oprichting van werkgroepen binnen het comitť - Initiatief "babyvriendelijk ziekenhuis" - Inwinnen van gegevens - Informatiegids) (2-956)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 16-18 2-9 COM p. 16-18 (PDF)
De verzorging en de uitwijzing van met het HIV-virus besmette vreemdelingen (2-842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 107-109 2-218 p. 107-109 (PDF)
De vestiging van het Europese Genderinstituut (Kandidatuurstelling voor de huisvesting van het Instituut in Brussel) (3-1484)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-155
p. 69-71 3-155 p. 69-71 (PDF)
De voorbereiding van de Tweede wereldtop tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (Japan - december 2001) (2-510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 56-59 2-128 p. 56-59 (PDF)
De voorraad inentingen tegen hepatitis B (2-891)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-184
p. 9-11 2-184 p. 9-11 (PDF)
De voorwaarden voor de toepassing van het tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% op nieuwbouw (5-2811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2811
De vrijwillige dienst ontwikkelingssamenwerking (3-1730)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 71-74 3-172 p. 71-74 (PDF)
De vrouwen bij de Belgische politiediensten      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-45 COM
p. 341-345 1-45 COM p. 341-345 (PDF)
De waarnemers en stafofficieren bij de VN-operaties (3-766)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 66-67 3-108 p. 66-67 (PDF)
De wapenhandel in de regio van de Grote Meren (Illegale handel - Bevoorrading door leveranciers uit de Balkan en Oost-Europa van bendes en rebellen om de DRC te destabiliseren - Schendingen van de rechten van de mens en van het VN-wapenembargo - MONUC) (3-985)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 73-77 3-125 p. 73-77 (PDF)
De wapenleveringen aan Nepal en Venezuela (3-9)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-10
p. 12-13 3-10 p. 12-13 (PDF)
De werking van de Dienst Vreemdelingenzaken      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-16 COM
p. 120-125 1-16 COM p. 120-125 (PDF)
De werking van het Nationaal Contactpunt waarin de overheid, de sociale organisaties en de NGO's samen toekijken op de naleving van de richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen (Concrete werking van het Nationaal Contactpunt - Bevoegdheid van de FOD economie - Verslag van het NCP - Onderzoek van klachten) (3-79)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 37-40 3-31 p. 37-40 (PDF)
De werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomitť (Kindvriendelijke ziekenhuizen) (3-171)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-46
p. 68-70 3-46 p. 68-70 (PDF)
De werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomitť (o.a. babyvriendelijke ziekenhuizen) (3-3)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-10
p. 21-23 3-10 p. 21-23 (PDF)
De wet op de jeugdbescherming : opsluiting van minderjarigen krachtens artikel 53 (1-733)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4213-4214 1-158 p. 4213-4214 (PDF)
De wettelijke taken en deontologie van gerechtsdeurwaarders in hun relatie tot particulieren (Weigering over te gaan tot de betekening van een akte van een particulier - Opportuniteit van een deontologische code) (3-595)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-98
p. 68-70 3-98 p. 68-70 (PDF)
De wettelijkheid van het aanbieden van zogenaamde "alcoholpops" aan minderjarigen via drankautomaten (2-1077)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 14-15 2-231 p. 14-15 (PDF)
De wijziging van de criteria voor de erkenning met het oog op fiscale vrijstelling van giften aan ontwikkelingslanden (Inkomstenbelastingen - Circulaire - Kleine organisaties - Vierdepijlerprojecten) (5-150)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 37-40 5-11 COM p. 37-40 (PDF)
De wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (Postume erkenning van een levenloos geboren kind - Toepassing artikel 373 van de wet van 28 december 2006 houdende diverse bepalingen - Afstamming buiten het huwelijk) (3-2049)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 54-55 3-200 p. 54-55 (PDF)
De zakgeldkaart voor minderjarigen (Initiatieven van banken om kinderen als klanten te winnen - Schending van de gedragscode omtrent marketingpraktijken) (4-405)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 69-70 4-38 p. 69-70 (PDF)
De zitting van het Comitť voor de rechten van het kind in GenŤve op 23 mei 2002 (Federaal kinderrechtenbeleid - Opmerkingen van het VN-comitť voor de rechten van het kind - Aanbevelingen van de werkgroep "Rechten van het Kind") (2-817)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-213
p. 25-27 2-213 p. 25-27 (PDF)
De zorgverlofregelingen in de magistratuur (Maatregelen van de regering om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren) (4-1086)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 62-64 4-89 p. 62-64 (PDF)
De zorgverlofregelingen in de magistratuur (Voorstellen van de Adviesraad voor de Magistratuur om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren) (4-812)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 25-26 4-79 p. 25-26 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Verdaging
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Debat over de loonkloof (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-18
p. 21-43 7-18 p. 21-43 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Allesomvattend en geÔntegreerd federaal beleidsplan inzake de rechten van het kind
2-14
p. 4-7 2-14 p. 4-7 (PDF)
   Hoorrecht van kinderen in de justitiŽle sfeer
2-14
p. 6 2-14 p. 6 (PDF)
   Seksuele uitbuiting van kinderen
2-14
p. 6 2-14 p. 6 (PDF)
   Veiligheid van het kind in het verkeer
2-14
p. 6 2-14 p. 6 (PDF)
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Deelname van vrouwen aan de besluitvorming - Vertegenwoordiging op de kieslijsten      
  2-75
p. 22-24 2-75 p. 22-24 (PDF)
  2-75
p. 50 2-75 p. 50 (PDF)
Deelname van vrouwen aan diplomatieke examens      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-41
p. 2021-2022 1-41 p. 2021-2022 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Heropbouw havens - Samenwerking met Belgische havens (Partnerschapsakkoorden tussen de havens van Antwerpen en Brussel enerzijds en de havens van Matadi en Kinshasa anderzijds) (3-5716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7548-7549 3-71 p. 7548-7549 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Indicatief samenwerkingsprogramma (Genderprogramma's - Microfinanciering) (3-7838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10268-10271 3-89 p. 10268-10271 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding (3-6479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9068-9069 3-83 p. 9068-9069 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding (3-6480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9292 3-85 p. 9292 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Ambtenarenzaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1545 1-31 p. 1545 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Buitenlandse Zaken) (1-655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1624 1-33 p. 1624 (PDF)
  Bul. 1-63
p. 3216 1-63 p. 3216 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3711-3712 1-71 p. 3711-3712 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628 1-33 p. 1628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1707-1708 1-34 p. 1707-1708 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1626 1-33 p. 1626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1824-1825 1-37 p. 1824-1825 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1629 1-33 p. 1629 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Ontwikkelingssamenwerking)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1629 1-33 p. 1629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2376-2377 1-47 p. 2376-2377 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1593-1594 1-32 p. 1593-1594 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Tewerkstelling en Arbeid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1625 1-33 p. 1625 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Tewerkstelling en Arbeid) (1-655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3216-3217 1-63 p. 3216-3217 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3364-3365 1-65 p. 3364-3365 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1629 1-33 p. 1629 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3221 1-63 p. 3221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3432 1-66 p. 3432 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-33
p. 1652 1-33 p. 1652 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1623 1-33 p. 1623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1974 1-40 p. 1974 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Wetenschapsbeleid)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1623 1-33 p. 1623 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Wetenschapsbeleid) (1-655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3214-3215 1-63 p. 3214-3215 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3409-3410 1-66 p. 3409-3410 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (eerste minister)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1450-1451 1-30 p. 1450-1451 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (vice-eerste minister en Begroting)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1523-1524 1-31 p. 1523-1524 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1622 1-33 p. 1622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1807-1808 1-37 p. 1807-1808 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1576-1577 1-32 p. 1576-1577 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1582 1-32 p. 1582 (PDF)
Diplomatieke examens - Deelname van vrouwen in 1997 en 1998 (1-1612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5042 1-96 p. 5042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5109-5110 1-97 p. 5109-5110 (PDF)
Diplomatieke examens - Deelname van vrouwen in 1999 (2-322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 296-297 2-8 p. 296-297 (PDF)
Diplomatieke loopbaan - Aanwezigheid van vrouwen in 1997 en 1998 (1-1613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5042 1-96 p. 5042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5110 1-97 p. 5110 (PDF)
Diplomatieke loopbaan - Aanwezigheid van vrouwen in 1999 (2-321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 296 2-8 p. 296 (PDF)
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Personeelsbezetting (3-6362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9122-9123 3-84 p. 9122-9123 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2004      
  Bespreking
   Bedenking van procedurele aard
3-32
p. 9 3-32 p. 9 (PDF)
   Eerlijke handel
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Energiebesparing
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   HygiŽnische controle
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Kinderopvang
3-32
p. 10 3-32 p. 10 (PDF)
  3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Personeelsuitgaven
3-32
p. 9-10 3-32 p. 9-10 (PDF)
   Toegankelijkheid van de Senaat voor mensen met een handicap
3-32
p. 10 3-32 p. 10 (PDF)
   Uitgaven voor protocol en reizen
3-32
p. 10 3-32 p. 10 (PDF)
   Uitgaven voor werklunches en recepties
3-32
p. 10 3-32 p. 10 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2003, uitgavenbegroting voor het dienstjaar 2004 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2005      
  Bespreking
3-89
p. 24-31 3-89 p. 24-31 (PDF)
  3-89
p. 31-34 3-89 p. 31-34 (PDF)
   Cultureel patrimonium van de Senaat
3-89
p. 32 3-89 p. 32 (PDF)
   Opstelling van de begroting van de Senaat volgens de hedendaagse boekhoudkundige normen - Publicatie van de begroting
3-89
p. 32 3-89 p. 32 (PDF)
  3-89
p. 33 3-89 p. 33 (PDF)
   Personeels- en communicatiebeleid van de Senaat
3-89
p. 33 3-89 p. 33 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
  3-142
p. 31-37 3-142 p. 31-37 (PDF)
   Energiebezuiniging in de Senaat - Energieaudit
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Groei van de uitgaven
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Pleidooi voor een transparantere begroting, opgesteld volgens moderne boekhoudkundige normen
3-142
p. 31-32 3-142 p. 31-32 (PDF)
  3-142
p. 34-36 3-142 p. 34-36 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubiť en mevrouw de Bethune
3-195
p. 67-69 3-195 p. 67-69 (PDF)
  3-195
p. 99-100 3-195 p. 99-100 (PDF)
   Overschrijding van begrotingsposten
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
   Protest tegen het feit dat de oppositie niet vertegenwoordigd is in de quaestuur van de Senaat
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
   Toegankelijkheid van de Senaat voor mindervaliden
3-195
p. 67 3-195 p. 67 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 (7-109)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune
7-109/1
p. 1-48 7-109/1 p. 1-48 (PDF)
  Bespreking
   Rol van de Senaat
7-6
p. 4-14 7-6 p. 4-14 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Dublin II Conventie - Asielrecht - Toepassing in Polen (Tsjetsjeense vluchtelingen die via Polen, BelgiŽ binnenkomen - Probleem om medische redenen) (3-7835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10570-10571 3-90 p. 10570-10571 (PDF)
EU - Ontwikkelingssamenwerking tijdens het Iers voorzitterschap (Cotonou-akkoord - Relaties tussen de Europese Unie en Afrika) (3-1258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1396 3-23 p. 1396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1778-1780 3-27 p. 1778-1780 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Sabine de Bethune, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw de Bethune, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Sabine de Bethune, senator gekozen door het Nederlandstalige kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw de Bethune, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw de Bethune, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Sabine de Bethune, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Sabine de Bethune, gecoŲpteerd senator
7-2
p. 6 7-2 p. 6 (PDF)
Een additioneel protocol over klachtrecht voor kinderen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-720)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
Een interventiemacht van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo (ter ondersteuning van het verkiezingsproces) (3-1459)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 50-52 3-155 p. 50-52 (PDF)
Een nieuwe anticonceptiemethode      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-68
p. 1757 1-68 p. 1757 (PDF)
Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen (4-4914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4914
Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen (4-5721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5721
Eergerelateerd geweld - Nationaal Actieplan Partnergeweld - Concrete maatregelen (4-4912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4912
Eergerelateerd geweld - Opvolging (4-1219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1219
Eergerelateerd geweld - Opvolging (4-2541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2541
Eergerelateerd geweld - Verdrag van de Raad van Europa - Deelname van en ondersteuning door ons land (4-4913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4913
Eergerelateerd geweld - Verdrag van de Raad van Europa - Deelname van en ondersteuning door ons land (4-5412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5412
Elektronisch versturen van commissieverslagen - Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om de bewering dat sommige leden van de N-VA-fractie hun e-mailadres niet hebben doorgegeven, in te trekken      
  5-52
p. 64-65 5-52 p. 64-65 (PDF)
Erkenning van beroepsopleidingen - Toegang tot het openbaar ambt      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-17
p. 885 1-17 p. 885 (PDF)
Erkenning van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid - Zelfstandigenstatuut - Geneeskundige Raad Invaliditeit - Invaliditeitsuitkering - Werkloosheidsuitkering - Verzekering gewaarborgd inkomen - Beroepsmogelijkheid bij de arbeidsrechtbank (5-6292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6292
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  2-178
p. 32-34 2-178 p. 32-34 (PDF)
Europese Unie (EU) - Ontwikkelingssamenwerking - Oostenrijks Voorzitterschap van de EU - Beslissingen (Overeenkomst van Cotonou - Relaties EU-Afrika) (3-5799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8125 3-76 p. 8125 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8596-8598 3-79 p. 8596-8598 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3251-3252 3-42 p. 3251-3252 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 7991-7993 3-75 p. 7991-7993 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3256 3-42 p. 3256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3411-3412 3-43 p. 3411-3412 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3262 3-42 p. 3262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3708-3710 3-45 p. 3708-3710 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3264 3-42 p. 3264 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3428-3429 3-43 p. 3428-3429 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3267 3-42 p. 3267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3434 3-43 p. 3434 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3320 3-42 p. 3320 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3271 3-42 p. 3271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3921-3922 3-47 p. 3921-3922 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3331 3-42 p. 3331 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3286 3-42 p. 3286 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3578-3579 3-44 p. 3578-3579 (PDF)
Europese Unie - Fins Voorzitterschap - Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht (3-6128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8752-8754 3-80 p. 8752-8754 (PDF)
Europese Unie - Genderindicatoren - Implementatie in het federaal beleid (3-2483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3173-3174 3-41 p. 3173-3174 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3779-3783 3-45 p. 3779-3783 (PDF)
Evacuatieprocedures op de Belgische veerboten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 543 1-12 p. 543 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5016 1-95 p. 5016 (PDF)
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Verslag van de dames Dominique Tilmans en Sabine de Bethune
4-944/1
p. 1-88 4-944/1 p. 1-88 (PDF)
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Eerste verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/1
p. 1-384 1-768/1 p. 1-384 (PDF)
  Bijlagen bij het eerste verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/2
p. 1-96 1-768/2 p. 1-96 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Tweede verslag) (1-768)      
  Tweede verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/3
p. 1-135 1-768/3 p. 1-135 (PDF)
  Bijlagen bij het tweede verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/4
p. 1-69 1-768/4 p. 1-69 (PDF)
  Beraadslaging
1-270
p. 7824-7825 1-270 p. 7824-7825 (PDF)
  1-270
p. 7825-7827 1-270 p. 7825-7827 (PDF)
  Beslissing om niet te stemmen over de conclusies van de commissie Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
1-270
p. 7846 1-270 p. 7846 (PDF)
Evaluatie van de wetgeving met betrekking tot Ontwikkelingssamenwerking (4-554)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer FranÁois Roelants du Vivier
4-554/4
p. 1-29 4-554/4 p. 1-29 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   "Gender mainstreaming"
2-43
p. 13 2-43 p. 13 (PDF)
   Combinatie gezinsleven-arbeid
2-43
p. 14 2-43 p. 14 (PDF)
   Invoering in de Grondwet van het waarborgen van het recht op gelijkheid tussen vrouwen en mannen
2-43
p. 13 2-43 p. 13 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in BelgiŽ
2-43
p. 12-14 2-43 p. 12-14 (PDF)
   Paritaire democratie
2-43
p. 13-14 2-43 p. 13-14 (PDF)
   Positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
2-43
p. 14 2-43 p. 14 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Ambtenarenzaken) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4518-4520 1-85 p. 4518-4520 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Buitenlandse Zaken) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4515-4516 1-85 p. 4515-4516 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (FinanciŽn) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4489 1-85 p. 4489 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Justitie) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4488 1-85 p. 4488 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4862-4864 1-92 p. 4862-4864 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-85
p. 4497 1-85 p. 4497 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Landsverdediging en Energie) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4482 1-85 p. 4482 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4621-4623 1-87 p. 4621-4623 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Ontwikkelingssamenwerking) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4495 1-85 p. 4495 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Sociale Zaken) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4486 1-85 p. 4486 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-90
p. 4753-4757 1-90 p. 4753-4757 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4484 1-85 p. 4484 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4495 1-85 p. 4495 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4871-4872 1-92 p. 4871-4872 (PDF)
  Bul. 1-94
p. 4954 1-94 p. 4954 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Vervoer) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4487 1-85 p. 4487 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4937-4938 1-94 p. 4937-4938 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Volksgezondheid en Pensioenen) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4483 1-85 p. 4483 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4930-4931 1-94 p. 4930-4931 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (Wetenschapsbeleid) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4482 1-85 p. 4482 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4563-4564 1-86 p. 4563-4564 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (eerste minister) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4500 1-85 p. 4500 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (vice-eerste minister en Begroting) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4506-4507 1-85 p. 4506-4507 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4481 1-85 p. 4481 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4551-4552 1-86 p. 4551-4552 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (vice-eerste minister, Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4477-4478 1-85 p. 4477-4478 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5991-5992 3-63 p. 5991-5992 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4457)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6135 3-64 p. 6135 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6317-6318 3-65 p. 6317-6318 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5797-5798 3-62 p. 5797-5798 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6138 3-64 p. 6138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6335-6336 3-65 p. 6335-6336 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6044-6045 3-63 p. 6044-6045 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6052 3-63 p. 6052 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4462)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6201 3-64 p. 6201 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6144 3-64 p. 6144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7501-7502 3-71 p. 7501-7502 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6146 3-64 p. 6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6381-6382 3-65 p. 6381-6382 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-66
p. 6540-6541 3-66 p. 6540-6541 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077-6078 3-63 p. 6077-6078 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6219 3-64 p. 6219 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6164 3-64 p. 6164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6565-6566 3-66 p. 6565-6566 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6166 3-64 p. 6166 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6578-6579 3-66 p. 6578-6579 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6233-6234 3-64 p. 6233-6234 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6169 3-64 p. 6169 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6241 3-64 p. 6241 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6242 3-64 p. 6242 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5945 3-62 p. 5945 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6173 3-64 p. 6173 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6594-6595 3-66 p. 6594-6595 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5949 3-62 p. 5949 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6175 3-64 p. 6175 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5769-5770 3-62 p. 5769-5770 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5619-5620 3-61 p. 5619-5620 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5791-5792 3-62 p. 5791-5792 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6022-6023 3-63 p. 6022-6023 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6043-6044 3-63 p. 6043-6044 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6051 3-63 p. 6051 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5858-5859 3-62 p. 5858-5859 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981-5982 3-63 p. 5981-5982 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5674-5675 3-61 p. 5674-5675 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6217 3-64 p. 6217 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5687 3-61 p. 5687 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5985 3-63 p. 5985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6943 3-68 p. 6943 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5985 3-63 p. 5985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6415-6416 3-65 p. 6415-6416 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6102 3-63 p. 6102 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6107 3-63 p. 6107 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6109 3-63 p. 6109 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5944 3-62 p. 5944 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6112 3-63 p. 6112 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5948 3-62 p. 5948 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6114 3-63 p. 6114 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5769 3-62 p. 5769 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5999 3-63 p. 5999 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5791 3-62 p. 5791 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6022 3-63 p. 6022 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5980 3-63 p. 5980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6355 3-65 p. 6355 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6051 3-63 p. 6051 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5857-5858 3-62 p. 5857-5858 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7500-7501 3-71 p. 7500-7501 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6210 3-64 p. 6210 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-66
p. 6538-6539 3-66 p. 6538-6539 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077 3-63 p. 6077 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6217 3-64 p. 6217 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5926 3-62 p. 5926 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5985 3-63 p. 5985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6410-6411 3-65 p. 6410-6411 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5941 3-62 p. 5941 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5986 3-63 p. 5986 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6107 3-63 p. 6107 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6109 3-63 p. 6109 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5944 3-62 p. 5944 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6111 3-63 p. 6111 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5948 3-62 p. 5948 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5987 3-63 p. 5987 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10834-10835 3-90 p. 10834-10835 (PDF)
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 - Advies van de Raad van State (Wijziging wet 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en Wetboek van Strafvordering) (3-3986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5311 3-59 p. 5311 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7010-7012 3-69 p. 7010-7012 (PDF)
Familiale hypercholesterolemie - Gezondheidsbeleid - Specifieke aandacht - Acties en campagnes - PatiŽntenvereniging BELCHOL - Samenwerking en ondersteuning (6-953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-953
Familieplan voor zelfstandigen - Concrete uitvoering - Voorziene budgettaire ruimte (4-6946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6946
Federaal Borstvoedingscomitť - Budget - Werking (4-3810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3810
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3559
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3560
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3561
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3562
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3563
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3564
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3565
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3566
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3567
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-3568
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3569
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3570
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3571
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3572
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3573
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3574
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3575
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-3576
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3577
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3578
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3579
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3580
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-5560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5560
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-5739)