S. 4-581 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
Sabine de Bethune    Armand De Decker    Martine Taelman    Anne-Marie Lizin    Myriam Vanlerberghe    Francis Delpérée    Isabelle Durant    Marie-Hélène Crombé-Berton    Hugo Vandenberghe   

strafrecht
rechtsvordering
adoptie
gezinsbeleid
rechtspraak voor minderjarigen
herziening van de grondwet
rechten van het kind
VN-conventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-581/1 4-581/1 (PDF) Herziening van de grondwet 26/2/2008
4-581/2 4-581/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2008   Indiening Doc. 4-581/1 4-581/1 (PDF)
28/2/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/11/2008   Inschrijving op agenda
27/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-50 Hand. 4-50 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/2/2008   Verzending naar commissie
13/11/2008   Inschrijving op agenda
13/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Francis Delpérée
13/11/2008   Bespreking
13/11/2008   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het ontwerp tot herziening nr. 4-800/1
20/11/2008   Inschrijving op agenda
20/11/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 4-581/2 4-581/2 (PDF)
27/11/2008   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 27/11/2008
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 13/11/2008, 20/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving