S. 3-1746 Dossierfiche K. 51-2645

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005
Regering G. Verhofstadt II  

Frankrijk
georganiseerde misdaad
Duitsland
Luxemburg
terrorisme
DNA
gegevensbescherming
politiŽle samenwerking
persoonlijke gegevens
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
illegale migratie
grensoverschrijdende samenwerking
bilaterale overeenkomst
doorgeven van informatie
multilaterale overeenkomst
Nederland
Spanje
Oostenrijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1746/1 3-1746/1 (PDF) Wetsontwerp 9/6/2006
3-1746/2 3-1746/2 (PDF) Amendementen 6/7/2006
3-1746/3 3-1746/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/7/2006
K. 51-2645/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/7/2006
K. 51-2645/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/11/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/6/2006   Indiening Doc. 3-1746/1 3-1746/1 (PDF)
9/6/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het veslag Doc. 3-1746/2 3-1746/2 (PDF)
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-2/o9) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2006   Verzending naar commissie
20/6/2006   Inschrijving op agenda
20/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Annemie Van de Casteele
20/6/2006   Bespreking
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Bespreking
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
6/7/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1746/3 3-1746/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2645/1
25/10/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 681
9/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 42-43
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-4/o0)
Integraal verslag nr. 240, p. 64-65
Doc. K. 51-2645/2
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
9/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2007   Bekendmaking (18359-18377)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/6/2006, 27/6/2006, 4/7/2006, 6/7/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/12/2006 30/3/2007, blz 18359-18377