S. 2-12 Dossierfiche K. 50-1578

Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Philippe Mahoux    Iris Van Riet    Chokri Mahassine    Marie Nagy    Frans Lozie   

rechten van de mens
bestrijding van discriminatie
strafrecht
recht om voor het gerecht te treden
Unia
racisme
aanwerving
gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
gelijke behandeling
discriminatie op grond van leeftijd
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
vrijheid van meningsuiting
ontslag
elektronische handtekening
clausule
dwangsom
slachtoffer
rechtsvordering
etnische discriminatie
arbeidscontract
arbeidsvoorwaarden
rechtsingang
rechten van het individu
psychologische intimidatie
xenofobie
misdaad tegen de menselijkheid
discriminatie op grond van godsdienst
toegang tot het beroepsleven
Myria
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-12/1 2-12/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/1999
2-12/2 2-12/2 (PDF) Amendement 28/3/2000
2-12/3 2-12/3 (PDF) Verslag namens het AdviescomitÚ 2/5/2000
2-12/4 2-12/4 (PDF) Amendementen 12/7/2000
2-12/5 2-12/5 (PDF) Advies van de Raad van State 21/12/2000
2-12/6 2-12/6 (PDF) Amendementen 6/1/2001
2-12/7 2-12/7 (PDF) Amendementen 23/5/2001
2-12/8 2-12/8 (PDF) Amendementen 6/6/2001
2-12/9 2-12/9 (PDF) Verslag namens het AdviescomitÚ 13/6/2001
2-12/10 2-12/10 (PDF) Amendementen 21/6/2001
2-12/11 2-12/11 (PDF) Amendementen 10/7/2001
2-12/12 2-12/12 (PDF) Amendementen 12/7/2001
2-12/13 2-12/13 (PDF) Amendementen 10/10/2001
2-12/14 2-12/14 (PDF) Amendementen 21/11/2001
2-12/15 2-12/15 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2001
2-12/16 2-12/16 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2001
2-12/17 2-12/17 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/12/2001
2-12/18 2-12/18 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2001
K. 50-1578/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/12/2001
K. 50-1578/2 Advies van de Raad van State 18/2/2002
K. 50-1578/3 Amendementen 22/5/2002
K. 50-1578/4 Amendementen 29/5/2002
K. 50-1578/5 Amendementen 12/6/2002
K. 50-1578/6 Amendementen 19/6/2002
K. 50-1578/7 Amendementen 26/6/2002
K. 50-1578/8 Verslag namens de commissie 26/7/2002
K. 50-1578/9 Tekst aangenomen door de commissie 26/7/2002
K. 50-1578/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 11/9/2002
K. 50-1578/11 Aanvullend verslag 9/10/2002
K. 50-1578/12 Tekst aangenomen door de commissie 9/10/2002
K. 50-1578/13 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 16/10/2002
K. 50-1578/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 17/10/2002
2-12/19 2-12/19 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 21/10/2002
2-12/20 2-12/20 (PDF) Amendementen 5/11/2002
2-12/21 2-12/21 (PDF) Amendementen 12/11/2002
2-12/22 2-12/22 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2002
2-12/23 2-12/23 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/12/2002
2-12/24 2-12/24 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/1999   Indiening Doc. 2-12/1 2-12/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/1999   Verzending naar een andere commissie: Justitie
13/7/2000   Externe adviesaanvraag: Raad van State
21/12/2000   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
13/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-12/17 2-12/17 (PDF)
18/12/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-12/18 2-12/18 (PDF)
20/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-168 Hand. 2-168 (PDF)
20/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-168 Hand. 2-168 (PDF)
21/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-6/o17) Hand. 2-170 Hand. 2-170 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/10/1999   Verzending naar commissie
3/11/1999   Inschrijving op agenda
3/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Mohamed Daif
17/11/1999   Interne adviesaanvraag: Justitie
  Commissie voor advies: Justitie
17/11/1999   Verzending naar commissie voor advies
9/12/1999   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
9/12/1999   Verzending naar een andere commissie
15/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Uitgesteld
11/1/2000   Inschrijving op agenda
11/1/2000   Bespreking
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Hoorzitting met de heren Jean Cornil, adjunct-directeur, Dirk De Meirleir, co÷rdinator, en Franšois Sant'Angelo, stafmedewerker, van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor racismebestrijding
8/2/2000   Verzending naar commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Bespreking
het geamendeerde artikel 1 is eenparig aangenomen (11 stemmen)
6/6/2001   Inschrijving op agenda
6/6/2001   Artikelsgewijze bespreking
7/6/2001   Verzending naar commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Bespreking
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Niet behandeld
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Bespreking
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Bespreking
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Bespreking
17/7/2001   Inschrijving op agenda
17/7/2001   Bespreking
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Bespreking
17/10/2001   Inschrijving op agenda
17/10/2001   Bespreking
6/11/2001   Inschrijving op agenda
6/11/2001   Hoorzitting met de heer Dirk De Meirleir, co÷rdinator bij het Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
6/11/2001   Bespreking
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Bespreking
Einde van de bespreking
21/11/2001   Inschrijving op agenda
21/11/2001   Bespreking
21/11/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o4)
21/11/2001   Aanneming na amendering door commissie
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Uitgesteld
18/12/2001   Inschrijving op agenda
  Commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
8/2/2000   Verzending naar commissie voor advies
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-JosÚ Laloy
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
14/3/2000   Inschrijving op agenda
14/3/2000   Hoorzitting met mevrouw M. Van Vaerenbergh, voorzitster van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen en met de heer C. Vanlaere, adjunct-adviseur bij de Dienst gelijke kansen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
14/3/2000   Inschrijving op agenda
14/3/2000   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
21/3/2000   Inschrijving op agenda
21/3/2000   Hoorzitting met de heer Johan Leman, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
5/4/2000   Inschrijving op agenda
5/4/2000   Bespreking
2/5/2000   Inschrijving op agenda
2/5/2000   Uitbrengen advies
het advies is goedgekeurd met 7 stemmen tegen 1 stem
2/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
2/5/2000   Aanneming zonder amendering
2/5/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-12/3 2-12/3 (PDF)
7/6/2001   Verzending naar commissie voor advies
7/6/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
7/6/2001   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies over de amendementen
13/6/2001   Inschrijving op agenda
13/6/2001   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (8 stemmen)
13/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/2001   Overzending Doc. K. 50-1578/1
29/1/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 31/01/2002, nr. 203, p. 63
19/2/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1578/2
26/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1578/8
12/9/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 263, p. 4
9/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1578/11
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 2-32
17/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 43-44
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-13/o25)
Integraal verslag nr. 278, p. 44-46
Hand. 2-235 Hand. 2-235 (PDF)
Doc. K. 50-1578/14
5/10/2002   Inschrijving op agenda
21/10/2002   Verzending naar commissie
21/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Franšois Istasse, Meryem Kašar
21/10/2002   Bespreking
12/11/2002   Inschrijving op agenda
12/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o2)
12/11/2002   Aanneming zonder amendering
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-12/22 2-12/22 (PDF)
  [S3] Behandeling door Senaat
21/10/2002   Overzending Doc. 2-12/19 2-12/19 (PDF)
21/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-5/o14) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Aanneming zonder amendering
12/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-12/24 2-12/24 (PDF)
25/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
17/3/2003   Bekendmaking (12844-12851)
13/5/2003   Erratum (25578-25579)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/12/2001, 21/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 3/11/1999
Commissie voor advies: Justitie
Behandeling beŰindigd  
Commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
Niet geamendeerd 8/2/2000, 14/3/2000, 21/3/2000, 28/3/2000, 5/4/2000, 2/5/2000
Commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
Behandeling beŰindigd 7/6/2001, 13/6/2001
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie 15/12/1999, 11/1/2000, 18/1/2000, 23/5/2001, 6/6/2001, 20/6/2001, 3/7/2001, 4/7/2001, 10/7/2001, 17/7/2001, 10/10/2001, 17/10/2001, 6/11/2001, 13/11/2001, 21/11/2001, 18/12/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/10/2002, 12/11/2002, 4/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2003 17/3/2003, blz 12844-12851
Errata
Op 13/5/2003, blz 25578-25579