S. 4-555 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap
Wouter Beke    Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Etienne Schouppe    Hugo Vandenberghe   

strafrecht
bio-ethiek
draagmoeder
commercialisering
kunstmatige voortplanting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-555/1 4-555/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/2/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2008   Indiening
Herindiening 3-1319/1.
Doc. 4-555/1 4-555/1 (PDF)
14/2/2008   Inoverwegingneming
14/2/2008   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie / Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
14/2/2008   Verzending naar commissie
verenigde commissies : Justitie en Sociale Aangelegenheden
20/2/2008   Inschrijving op agenda
20/2/2008   Niet behandeld
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Tony Van Parys
26/2/2008   Inleidende uiteenzetting
26/2/2008   Regeling der werkzaamheden
8/4/2008   Inschrijving op agenda
8/4/2008   Regeling der werkzaamheden
1/4/2009   Inschrijving op agenda
1/4/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 26/2/2008, 8/4/2008, 1/4/2009

Kruispuntbank van de wetgeving