S. 2-202 Dossierfiche K. 50-234

Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
politieke vluchteling
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-234/1 Wetsontwerp 8/11/1999
K. 50-234/2 Amendementen 16/11/1999
K. 50-234/3 Amendementen 17/11/1999
K. 50-234/4 Amendementen 18/11/1999
K. 50-234/5 Verslag namens de commissie 22/11/1999
K. 50-234/6 Tekst verbeterd door de commissie 22/11/1999
K. 50-234/7 Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/11/1999
K. 50-234/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/11/1999
2-202/1 2-202/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/11/1999
2-202/2 2-202/2 (PDF) Amendementen 7/12/1999
2-202/3 2-202/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/1999
2-202/4 2-202/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/12/1999
2-202/5 2-202/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/12/1999
2-202/6 2-202/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/12/1999
2-202/7 2-202/7 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/12/1999
2-202/8 2-202/8 (PDF) Tekst verbeterd in plenaire vergadering 16/12/1999
2-202/9 2-202/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/12/1999
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/11/1999   Indiening Doc. K. 50-234/1
22/11/1999   Aanneming in commissie (technische correctie) Doc. K. 50-234/5
24/11/1999   Bespreking
Handelingen nr. 17, p. 5-59
25/11/1999   Bespreking
Handelingen nr. 18, p. 48-52
25/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-34/o17)
Handelingen nr. 18, p. 52-56
Doc. K. 50-234/8
25/11/1999   Aanneming zonder amendering
(technische correctie)
10/11/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/2 2-82/2 (PDF)
10/11/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/2 2-82/2 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/11/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-202/1 2-202/1 (PDF)
1/12/1999   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr 5
1/12/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-5/o5) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
Doc. 2-202/9 2-202/9 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/12/1999   Verzending naar commissie
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Nagy
7/12/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
7/12/1999   Bespreking
7/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o2)
7/12/1999   Aanneming zonder amendering
8/12/1999   Inschrijving op agenda
8/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-202/3 2-202/3 (PDF)
8/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-202/4 2-202/4 (PDF)
16/12/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/1999   Bekrachtiging en afkondiging
10/1/2000   Bekendmaking (578-581)
2/2/2000   Erratum (3291)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/11/1999, 25/11/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/12/1999, 8/12/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/11/1999 5 1/12/1999
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr 5
Onderzoekstermijn (S1) 2/12/1999 30 17/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/1999 10/1/2000, blz 578-581
Errata
Op 2/2/2000, blz 3291