S. 5-633 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen
Sabine de Bethune    Rik Torfs   

erfenis
rechtsvordering
erfrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-633/1 5-633/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/12/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2010   Indiening Doc. 5-633/1 5-633/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/1/2011   Verzending naar commissie
30/3/2011   Inschrijving op agenda
30/3/2011   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Erfrecht"
  Werkgroep "Erfrecht"
30/3/2011   Verzending naar werkgroep
30/3/2011   Inschrijving op agenda
30/3/2011   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 30/3/2011
Werkgroep "Erfrecht"
Behandeling beŽindigd 30/3/2011