S. 3-1341 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame
Marie-José Laloy    Olga Zrihen    Fatma Pehlivan    Nathalie de T' Serclaes    Margriet Hermans    Sabine de Bethune    Clotilde Nyssens    Joëlle Kapompolé    Jean-Marie Happart   

reclame
publieke moraal
positie van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1341/1 3-1341/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/9/2005
3-1341/2 3-1341/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 18/1/2006
3-1341/3 3-1341/3 (PDF) Amendementen 6/2/2006
3-1341/4 3-1341/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/2/2006
3-1341/5 3-1341/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/2/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/9/2005   Indiening Doc. 3-1341/1 3-1341/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
13/10/2005   Verzending naar commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
23/11/2005   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
2/3/2006   Inschrijving op agenda
9/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o10) Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
  Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
13/10/2005   Verzending naar commissie
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Uitgesteld
8/2/2006   Inschrijving op agenda
8/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Stéphanie Anseeuw
8/2/2006   Bespreking
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Bespreking
15/2/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
15/2/2006   Aanneming na amendering
15/2/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1341/4 3-1341/4 (PDF)
15/2/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1341/5 3-1341/5 (PDF)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
23/11/2005   Verzending naar commissie
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stéphanie Anseeuw
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Karin Laes, secretaris van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP)
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Sandrine Sepul, directeur van de Raad voor de Reclame
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Marie-Noëlle Vroonen, ondervoorzitster van de Conseil des femmes francophones de Belgique, verantwoordelijke voor de Belgische afdeling van het netwerk La Meute, contre la publicité sexiste
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Corine Van Hellemont, onderzoekster Vrouwenstudies, Universiteit Antwerpen, project manager ZORRA (Zien, Onderzoeken en Reageren op Rolpatronen in Advertenties)
23/11/2005   Gedachtewisseling
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een adviesa
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Aanneming van het advies
het advies is aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding
18/1/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1341/2 3-1341/2 (PDF)
9/3/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/3/2006
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 8/2/2006, 15/2/2006
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 23/11/2005, 14/12/2005, 20/12/2005, 18/1/2006