S. 5-1095 Dossierfiche K. 53-80

Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden
André Frédéric   Yvan Mayeur   Valérie Déom   Rachid Madrane   Özlem Özen   Eric Thiébaut  

misbruik van vertrouwen
machtsmisbruik
minderjarigheid
geestelijk gehandicapte
strafrecht
bejaarde
religieuze sekte
moederschap
psychologische intimidatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-80/1 Wetsvoorstel 9/8/2010
K. 53-80/2 Amendementen 10/2/2011
K. 53-80/3 Amendement 1/3/2011
K. 53-80/4 Amendementen 6/5/2011
K. 53-80/5 Addendum 16/5/2011
K. 53-80/6 Amendementen 17/5/2011
K. 53-80/7 Verslag namens de commissie 9/6/2011
K. 53-80/8 Tekst aangenomen door de commissie 9/6/2011
K. 53-80/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/6/2011
5-1095/1 5-1095/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 4/7/2011
5-1095/2 5-1095/2 (PDF) Amendementen 19/7/2011
5-1095/3 5-1095/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2011
5-1095/4 5-1095/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/7/2011
5-1095/5 5-1095/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 20/7/2011
K. 53-80/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 22/7/2011
K. 53-80/11 Amendementen 3/10/2011
K. 53-80/12 Amendementen 4/10/2011
K. 53-80/13 Amendement 6/10/2011
K. 53-80/14 Verslag namens de commissie 17/10/2011
K. 53-80/15 Tekst aangenomen door de commissie 17/10/2011
K. 53-80/16 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 20/10/2011
5-1095/6 5-1095/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 21/10/2011
5-1095/7 5-1095/7 (PDF) Amendementen 9/11/2011
5-1095/8 5-1095/8 (PDF) Verslag namens de commissie 9/11/2011
5-1095/9 5-1095/9 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 10/11/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/8/2010   Indiening Doc. K. 53-80/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
9/6/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-80/7
15/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 39, p. 1-22
16/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-0/o40)
Integraal verslag nr. 40, p. 94-95
Hand. 5-26 Hand. 5-26 (PDF)
Doc. K. 53-80/9
16/6/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/6/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/7/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1095/1 5-1095/1 (PDF)
4/7/2011   Verzending naar commissie: Justitie
14/7/2011   Inschrijving op agenda
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o22) Hand. 5-31 Hand. 5-31 (PDF)
Doc. 5-1095/5 5-1095/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
4/7/2011   Verzending naar commissie
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Helga Stevens
12/7/2011   Bespreking
14/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Bespreking
14/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o6)
14/7/2011   Aanneming na amendering
19/7/2011   Inschrijving op agenda
19/7/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 5-1095/3 5-1095/3 (PDF)
19/7/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1095/4 5-1095/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
20/7/2011   Overzending Doc. K. 53-80/10
17/10/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-80/14
20/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 49-51 en 59-60
20/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-36/o0)
Integraal verslag nr. 51, p. 60-61
Doc. K. 53-80/16
20/10/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
21/10/2011   Overzending Doc. 5-1095/6 5-1095/6 (PDF)
21/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
3/11/2011   Inschrijving op agenda
10/11/2011   Algemene bespreking Hand. 5-34 Hand. 5-34 (PDF)
10/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-16/o0) Hand. 5-34 Hand. 5-34 (PDF)
Doc. 5-1095/9 5-1095/9 (PDF)
21/10/2011   Verzending naar commissie
9/11/2011   Inschrijving op agenda
9/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
9/11/2011   Bespreking
9/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-5/o0)
9/11/2011   Aanneming zonder amendering
9/11/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1095/8 5-1095/8 (PDF)
10/11/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/11/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/11/2011   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2012   Bekendmaking (4569-4575)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/6/2011, 16/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/7/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 12/7/2011, 14/7/2011, 19/7/2011
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/10/2011
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/11/2011
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 9/11/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/6/2011 15 4/7/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/7/2011 60 2/12/2011
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 22/10/2011 15 14/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/2011 23/1/2012, blz 4569-4575