S. 7-218 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China
Sabine de Bethune    Hélène Ryckmans    Latifa Gahouchi    Philippe Dodrimont    Karin Brouwers    Tom Ongena    Bert Anciaux    Fourat Ben Chikha    Orry Van de Wauwer    Anne-Catherine Goffinet   

motie van het Parlement
China
beroep in de communicatiesector
persvrijheid
vrijheid van meningsuiting
internationaal VN-pact
politieke gevangene
rechten van de mens
gevangenisstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-218/1 7-218/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/1/2021
7-218/2 7-218/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 22/1/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2021   Indiening Doc. 7-218/1 7-218/1 (PDF)
22/1/2021   Beslissing onmiddellijke behandeling
22/1/2021   Inschrijving op agenda
22/1/2021   Algemene bespreking
22/1/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+39/-0/o14) Doc. 7-218/2 7-218/2 (PDF)
22/1/2021   Aanneming zonder amendering
22/1/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, de voorz. van de Kamer, de minister-presidenten van de Gemeenschappen en de Gewesten, de voorz. van de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/1/2021

Kruispuntbank van de wetgeving