S. 4-224 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Els Schelfhout    Elke Tindemans   

ethiek
sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen
internationale investering
OESO
multinationale onderneming
Nationale Delcrederedienst
economische ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-224/1 4-224/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening
Herindiening 3-649/1.
Doc. 4-224/1 4-224/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
28/5/2008   Hoorzitting met de heer Dirk Terweduwe, directeur van de Nationale Delcrederedienst (ONDD)
28/5/2008   Hoorzitting met de heer Frank Vanwingh, adjunct-directeur juridische dienst van de ONDD
28/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Aurťlie Laurent, attachť bij de ONDD
28/5/2008   Hoorzitting met de heer Philip Nauwelaerts, The Institute of Development Policy and Management, Universiteit Antwerpen
28/5/2008   Hoorzitting met de heer Jan Cappelle, Researcher IPIS vzw
28/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Colette Vanstraelen, secretaris Nationaal Contactpunt
28/5/2008   Gedachtewisseling
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/5/2008