S. 2-890 Dossierfiche K. 50-1721

Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind
Sabine de Bethune    Martine Taelman    Marie-José Laloy    Nathalie de T' Serclaes    Myriam Vanlerberghe    Paul Galand    Meryem Kaçar    Clotilde Nyssens   

verslag over de werkzaamheden
rechten van het kind
VN-conventie
parlementair toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-890/1 2-890/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/8/2001
2-890/2 2-890/2 (PDF) Amendementen 15/3/2002
2-890/3 2-890/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2002
2-890/4 2-890/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 19/3/2002
2-890/5 2-890/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 28/3/2002
K. 50-1721/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2002
K. 50-1721/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/8/2001   Indiening Doc. 2-890/1 2-890/1 (PDF)
8/11/2001   Inoverwegingneming
8/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
27/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/11/2001   Verzending naar commissie
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens
20/11/2001   Bespreking
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Bespreking
19/3/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
19/3/2002   Aanneming na amendering
19/3/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-890/3 2-890/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/4/2002   Overzending Doc. K. 50-1721/1
15/5/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 573
23/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 233, p. 23-25
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o4)
Integraal verslag . 233, p. 42
Doc. K. 50-1721/2
23/5/2002   Aanneming zonder amendering
23/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/9/2002   Bekrachtiging en afkondiging
17/10/2002   Bekendmaking (47395-47396)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 20/11/2001, 19/3/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/5/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 29/3/2002 60 12/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/9/2002 17/10/2002 , blz 47395-47396

Kruispuntbank van de wetgeving