S. 2-943 Dossierfiche                  

De rol en de positie van de vrouwenverenigingen in België
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

vrouwenbeweging
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
positie van de vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-943/1 2-943/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2001   Indiening Doc. 2-943/1 2-943/1 (PDF)
13/11/2001   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
13/11/2001   Verzending naar commissie
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Mimi Kestelijn-Sierens
13/11/2001   Regeling der werkzaamheden
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Bespreking
met het oog op het opstellen van aanbevelingen
17/12/2001   Inschrijving op agenda
17/12/2001   Hoorzitting met mevrouw M. Van Nuland, directrice van Amazone
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Regeling der werkzaamheden
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Aanneming van de aanbevelingen
eenparig (8 stemmen)
27/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 13/11/2001, 20/11/2001, 17/12/2001, 25/2/2003, 11/3/2003, 18/3/2003, 25/3/2003, 27/3/2003