S. 4-1419 Dossierfiche K. 52-2232

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008
Regering H. Van Rompuy I  

ratificatie van een overeenkomst
verboden wapen
humanitaire hulp
antipersoneel(s)mijn
slachtoffer onder burgerbevolking
oorlogsslachtoffer
conventioneel wapen
wapenbeheersing
slachtofferhulp
mijnenbestrijding
wapenhandel
ontwapening
wapenindustrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1419/1 4-1419/1 (PDF) Wetsontwerp 15/9/2009
4-1419/2 4-1419/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-2232/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/10/2009
K. 52-2232/2 Verslag namens de commissie 23/11/2009
K. 52-2232/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2009   Indiening Doc. 4-1419/1 4-1419/1 (PDF)
15/9/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/10/2009   Inschrijving op agenda
29/10/2009   Algemene bespreking Hand. 4-93 Hand. 4-93 (PDF)
29/10/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-93 Hand. 4-93 (PDF)
29/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o3) Hand. 4-93 Hand. 4-93 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/9/2009   Verzending naar commissie
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Philippe Mahoux
28/10/2009   Bespreking
28/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/10/2009   Aanneming zonder amendering
28/10/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1419/2 4-1419/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/10/2009   Overzending Doc. K. 52-2232/1
23/11/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2232/2
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 73-80
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 126, p. 77-78
Doc. K. 52-2232/3
3/12/2009   Aanneming zonder amendering
3/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
5/3/2010   Bekendmaking (13969-13986)
24/8/2010   Erratum (54704-54709)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/10/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/10/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2009 5/3/2010, blz 13969-13986
Errata
Op 24/8/2010, blz 54704-54709