S. 4-74 Dossierfiche                  

Resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas
Philippe Mahoux   

voedingsziekte
voorkoming van ziekten
discriminatie op grond van een handicap
slechte voeding
volksgezondheid
chronische ziekte
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-74/1 4-74/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/7/2007
4-74/2 4-74/2 (PDF) Amendementen 23/1/2008
4-74/4 4-74/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/1/2008
4-74/3 4-74/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/1/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-74/1 4-74/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/2/2008   Inschrijving op agenda
14/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
14/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o7) Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
21/11/2007   Inschrijving op agenda
21/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Marc Elsen
21/11/2007   Bespreking
9/1/2008   Inschrijving op agenda
9/1/2008   Niet behandeld
16/1/2008   Inschrijving op agenda
16/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Georges Dallemagne
16/1/2008   Bespreking
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Bespreking
23/1/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-1/o0)
23/1/2008   Aanneming na amendering
30/1/2008   Inschrijving op agenda
30/1/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-74/3 4-74/3 (PDF)
30/1/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-74/4 4-74/4 (PDF)
14/2/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/2/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 21/11/2007, 16/1/2008, 23/1/2008, 30/1/2008

Kruispuntbank van de wetgeving