Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3813

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 september 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam

nationaliteit
naturalisatie
achternaam
burgerlijk recht
bevolkingsregister

Chronologie

2/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
19/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3812
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1033

Vraag nr. 4-3813 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is mogelijk dat vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verkrijgen via een nationaliteitsverklaring of naturalisatie geen voornaam dragen. Niettemin moet men naar het Belgisch recht een naam en één of meerdere voornamen dragen. De ambtenaren van Burgerlijke Stand worden dan ook geconfronteerd met de problematiek dat zij geen voornaam kunnen registreren.

Een mogelijke oplossing ligt in het de procedure tot naamsverandering, maar deze procedure is gebaseerd op de vrijwilligheid van de " nieuwe Belg ". Er moeten voor een naamsverandering ook registratierechten worden betaald. Daarenboven vraagt het toch enige inspanning om deze procedure aan te vatten. De " nieuwe Belg " heeft ook niet altijd een boodschap aan het aannemen van een voornaam, daar dit geen gebruik is in zijn land van herkomst.

Daarom had ik de geachte minister willen vragen:

1. Kan hij bevestigen dat elke Belg een naam en één of meerdere voornamen moet dragen? Is het mogelijk om naar Belgisch recht enkel een naam te dragen?

2. Is er een andere mogelijkheid om een voornaam aan te nemen voor vreemdelingen zonder voornaam die Belg worden dan de procedure tot naamsverandering?

3. Heeft hij een oplossing voor het geschetste probleem?

4. Kan hij meedelen hoeveel " nieuwe Belgen " enkel een naam dragen of die in 2008 enkel geregistreerd werden met een naam?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1. – 2. – 3. De eerste drie vragen hebben betrekking op de naamgeving, waarvan de wetgeving niet onder mijn bevoegdheden valt, maar wel onder deze van de minister van Justitie, aan wie deze vragen eveneens werden gesteld.

4. Ik kan het geachte lid meedelen dat uit opvraging van het Rijksregister blijkt dat in totaal 12 918 “nieuwe Belgen” enkel maar een (familie)naam dragen. Van deze personen werden er dertig in de loop van het jaar 2008 geregistreerd in het Rijksregister.