S. 1-1330 Dossierfiche K. 49-2027

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten
Regering J.-L. Dehaene II  

recht van vestiging
vrij verrichten van diensten
vrije tijd
dramatische kunst
beveiliging en bewaking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2027/1 Wetsontwerp 3/3/1999
K. 49-2027/2 Amendementen 9/3/1999
K. 49-2027/3 Verslag namens de commissie 19/3/1999
K. 49-2027/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/1999
K. 49-2027/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/3/1999
K. 49-2027/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/1999
1-1330/1 1-1330/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/3/1999
1-1330/2 1-1330/2 (PDF) Amendementen 30/3/1999
1-1330/3 1-1330/3 (PDF) Amendementen 30/3/1999
1-1330/4 1-1330/4 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/1999
1-1330/5 1-1330/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/4/1999
1-1330/6 1-1330/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 1/4/1999
K. 49-2027/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 15/4/1999
K. 49-2027/8 Verslag namens de commissie 27/4/1999
K. 49-2027/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/3/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-2027/1
24/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 326, p. 11530-11531
25/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 328, p. 11598-11599
25/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+87/-6/o30)
Handelingen nr 328, p. 11599
Doc. K. 49-2027/6
25/3/1999   Aanneming na amendering
26/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1330/1 1-1330/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/3/1999   Uitoefening evocatierecht
29/3/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
1/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+55/-0/o3) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
Doc. 1-1330/6 1-1330/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
29/3/1999   Verzending naar commissie
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie
30/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1330/2 1-1330/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1330/2 1-1330/2 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1330/3 1-1330/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 4
subsidiair amendement op amendement nr. 3
Doc. 1-1330/3 1-1330/3 (PDF)
1/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1330/4 1-1330/4 (PDF)
1/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
1/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1330/5 1-1330/5 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2027/7
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11978
28/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o6)
Handelingen nr 342, p. 12024
Doc. K. 49-2027/9
28/4/1999   Aanneming zonder amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/1999   Bekendmaking (28316-28321)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 24/3/1999, 25/3/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 1/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/3/1999, 1/4/1999
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 27/4/1999, 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/3/1999 15 26/4/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr 208 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 30/3/1999 60 14/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 29/7/1999, blz 28316-28321

Kruispuntbank van de wetgeving