Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6759

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 februari 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen

beheer
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

2/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
27/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6766

Vraag nr. 4-6759 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1. Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2. Wat is anno 2010 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken heeft twee beheersorganen:

1. de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten;

2. de Staatsdienst met afzonderlijk beheer van het Federaal Kenniscentrum van de Civiele Veiligheid.

2.

De samenstelling van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Identiteitskaarten en Rijksregister is de volgende:

- voorzitter is een vrouw;

- ondervoorzitter is een man;

- zeven effectieve leden effectief waarvan zes mannen en een vrouw;

- zeven plaatsvervangende leden, allen mannen.

De samenstelling van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid:

- voorzitter is een vrouw;

- zes leden: allen mannen.