S. 5-1825 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen
Rik Torfs    Peter Van Rompuy    Dirk Claes    Francis Delpérée    Alain Courtois    Sabine de Bethune   

toegang tot het arbeidsproces
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
beroepsorganisatie
arbeidsbezoldiging
gegevensbank
gerechtelijke expertise
beroepsopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1825/1 5-1825/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/2012   Indiening Doc. 5-1825/1 5-1825/1 (PDF)
8/11/2012   Inoverwegingneming
8/11/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
8/11/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving