S. 5-1439 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden
Cindy Franssen    Wouter Beke    Sabine de Bethune   

hypotheek
rijbewijs
schuldenlast
strafsanctie
alimentatieplicht
echtscheiding
eenoudergezin

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1439/1 5-1439/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/1/2012
5-1439/2 5-1439/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/2/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2012   Indiening Doc. 5-1439/1 5-1439/1 (PDF)
2/2/2012   Inoverwegingneming
2/2/2012   Verzending naar commissie: Justitie
7/2/2013   Verzending naar een andere commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/2/2012   Verzending naar commissie
7/2/2013   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/2/2013   Verzending naar een andere commissie
26/2/2013   Inschrijving op agenda
26/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
26/2/2013   Inleidende uiteenzetting door Cindy Franssen
26/2/2013   Bespreking
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Hoorzitting met prof. J. Pacolet en de heer Frederic Dewispelaere, HIVA-KULeuven
27/3/2013   Hoorzitting met de heer Tom Boelaert, administrateur niet-fiscale Invordering van de dienst DAVO, FOD Financien
27/3/2013   Hoorzitting met mevrouw GeneviŤve Pihard, Evaluatiecommissie DAVO
27/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Christine Dekoninck, secretaris van de afdeling OCMW's, AVCB-VSGB
27/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Marie-ThťrŤse Coenen, vertegenwoordiger van het Platform Alimentatiefonds
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Bespreking
12/2/2014   Inschrijving op agenda
12/2/2014   Bespreking
12/2/2014   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-2476
13/3/2014   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 27/2/2014
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Vervallen 26/2/2013, 27/3/2013, 5/2/2014, 12/2/2014