S. 3-27 Dossierfiche K. 51-1078

Wetsontwerp houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
Jeannine Leduc    Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe    Nathalie de T' Serclaes   

internationaal privaatrecht
wetboek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-27/1 3-27/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/7/2003
3-27/2 3-27/2 (PDF) Amendementen 8/1/2004
3-27/3 3-27/3 (PDF) Amendementen 3/2/2004
3-27/4 3-27/4 (PDF) Amendementen 17/2/2004
3-27/5 3-27/5 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/3/2004
3-27/6 3-27/6 (PDF) Amendementen 16/3/2004
3-27/7 3-27/7 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2004
3-27/8 3-27/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/2004
3-27/9 3-27/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/4/2004
K. 51-1078/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/5/2004
K. 51-1078/2 Amendementen 28/5/2004
K. 51-1078/3 Amendementen 15/6/2004
K. 51-1078/4 Amendement 22/6/2004
K. 51-1078/5 Verslag namens de commissie 23/6/2004
K. 51-1078/6 Tekst aangenomen door de commissie 23/6/2004
K. 51-1078/7 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 24/6/2004
3-27/10 3-27/10 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 25/6/2004
3-27/11 3-27/11 (PDF) Verslag namens de commissie 30/6/2004
3-27/12 3-27/12 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 1/7/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1225/1 - 2001-2002 op 1 juli 2002.
Doc. 3-27/1 3-27/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
28/1/2004   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
22/4/2004   Inschrijving op agenda
28/4/2004   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-27/4 3-27/4 (PDF)
28/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-53 Hand. 3-53 (PDF)
28/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-53 Hand. 3-53 (PDF)
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o11) Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
Doc. 3-27/9 3-27/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/7/2003   Verzending naar commissie
22/10/2003   Inschrijving op agenda
22/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens, Luc Willems
22/10/2003   Inleidende uiteenzetting
senator
22/10/2003   Bespreking
5/11/2003   Inschrijving op agenda
5/11/2003   Bespreking
12/11/2003   Inschrijving op agenda
12/11/2003   Bespreking
19/11/2003   Inschrijving op agenda
19/11/2003   Bespreking
25/11/2003   Inschrijving op agenda
25/11/2003   Bespreking
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Bespreking
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Bespreking
28/1/2004   Inschrijving op agenda
28/1/2004   Bespreking
28/1/2004   Regeling der werkzaamheden
10/2/2004   Inschrijving op agenda
10/2/2004   Bespreking
17/2/2004   Inschrijving op agenda
17/2/2004   Bespreking
18/2/2004   Inschrijving op agenda
18/2/2004   Bespreking
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Bespreking
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Bespreking
16/3/2004   Inschrijving op agenda
16/3/2004   Bespreking
16/3/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+14/-0/o0)
16/3/2004   Aanneming na amendering
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-27/7 3-27/7 (PDF)
20/4/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-27/8 3-27/8 (PDF)
28/1/2004   Verzending naar commissie
28/1/2004   Inschrijving op agenda
28/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
28/1/2004   Hoorzitting met de dames Nadia Bbazia, Judith Perneel en Khadija Aznag, vertegenwoordigsters van Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen
28/1/2004   Hoorzitting met de dames Ingrid Aendenboom en Fatima Hanine, vertegenwoordigsters van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
28/1/2004   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies over artikel 57
11/2/2004   Inschrijving op agenda
11/2/2004   Hoorzitting met mevrouw Hafida Bachir, vertegenwoordigster van het Plateforme Répudiation
11/2/2004   Hoorzitting met mevrouw V. Lefrancq, vertegenwoordigster van de Cercle européen de la Communauté marocaine et des Amis du Maroc
11/2/2004   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies over artikel 57
18/2/2004   Inschrijving op agenda
18/2/2004   Hoorzitting met mevrouw M. Willame-Boonen, voorzitster van de Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB)
18/2/2004   Hoorzitting met mevrouw K. El Hajjaji, lid van de Commission des femmes maghrébines du CFFB
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies over artikel 57
4/3/2004   Inschrijving op agenda
4/3/2004   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (10 stemmen)
4/3/2004   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/5/2004   Overzending Doc. K. 51-1078/1
23/6/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1078/5
24/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 74, p. 38-48
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o15)
Integraal verslag nr. 75, p. 35-36
Doc. K. 51-1078/7
24/6/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
25/6/2004   Overzending
25/6/2004   Verzending naar commissie: Justitie
30/6/2004   Inschrijving op agenda
1/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
1/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
1/7/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-27/4 3-27/4 (PDF)
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o9) Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
Doc. 3-27/12 3-27/12 (PDF)
25/6/2004   Verzending naar commissie
30/6/2004   Inschrijving op agenda
30/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens, Luc Willems
30/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/6/2004   Aanneming zonder amendering
30/6/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-27/11 3-27/11 (PDF)
1/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
27/7/2004   Bekendmaking (57344-57374)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/4/2004, 29/4/2004
Commissie: Justitie
Geamendeerd 22/10/2003, 5/11/2003, 12/11/2003, 19/11/2003, 25/11/2003, 26/11/2003, 3/12/2003, 28/1/2004, 10/2/2004, 17/2/2004, 18/2/2004, 9/3/2004, 10/3/2004, 16/3/2004, 20/4/2004
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 28/1/2004, 11/2/2004, 18/2/2004, 2/3/2004, 4/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/6/2004
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/7/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/6/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/5/2004 60 2/7/2004
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 26/6/2004 15 12/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2004 27/7/2004 , blz 57344-57374

Kruispuntbank van de wetgeving