Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3818

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 september 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen

Illegale gezinnen met kinderen - Opvang - Alternatief voor gesloten centra - Evaluatie proefproject

asielzoeker
kind
buitenlandse staatsburger
politiek asiel
illegale migratie
verblijfsrecht
toelating van vreemdelingen
verwijdering
vreemdelingenrecht
remigratie
sociale voorzieningen
gevangenisstraf

Chronologie

2/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009)
8/10/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1027

Vraag nr. 4-3818 d.d. 2 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals velen ben ik er van overtuigd dat er geen kinderen in gesloten centra voor vreemdelingen thuishoren. Ik was dan ook tevreden met het opstarten van uw proefproject voor de opvang van illegale gezinnen met kinderen die wachten op hun uitwijzing. Dit project moet immers een alternatief bieden voor de opsluiting van kinderen in gesloten centra. Het voorziet in een woning voor gezinnen met kinderen waar de gezinsleden in afwachting van hun uitwijzing kunnen verblijven. Ook krijgen de gezinnen er een coach toegewezen die hen begeleidt.

Het project is momenteel al meer dan negen maanden bezig. In eerste instantie werden een aantal woningen in Zulte in gebruik genomen. Vervolgens werd het project uitgebreid met een aantal woningen in Tubeke. Graag zou ik via deze weg dan ook een stand van zaken vernemen.

1) In eerste instantie had ik graag een aantal cijfergegevens bekomen:

- Hoeveel woningen zijn er momenteel in gebruik in het kader van het project? Kan de geachte minister een opsplitsing maken tussen de woningen in Zulte en de woningen in Tubeke?

- Hoeveel gezinnen zijn er tot hiertoe in de woningen opgevangen? Om hoeveel kinderen gaat het hier?

- Hoeveel van de in het project opgevangen gezinnen zijn daadwerkelijk terug naar hun land van herkomst vertrokken? Om hoeveel personen gaat het hier?

2) Het tweede gedeelte heeft betrekking op het welslagen van het experiment:

- Hoe evalueert zij het project tot nu toe? Kan ze mij de positieve en negatieve indicatoren meedelen?

- Bestaan er plannen om het project uit te breiden met een aantal woningen? Zullen deze in een andere gemeente gezocht worden?

- Heeft zij een evaluatiemoment voor ogen in het Parlement? Wanneer zal deze evaluatie plaatsvinden en wat zal dit moment exact inhouden?

Antwoord ontvangen op 8 oktober 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1) Er zijn momenteel drie huizen in Zulte en vier appartementen in Tubeke.

Van oktober 2008 tot en met 14 september 2009 hebben negenenveertig gezinnen, waaronder negentig minderjarigen, verbleven in woonunits in Zulte en Tubeke.

Zesentwintig gezinnen werden verwijderd, waaronder 40 minderjarigen. Deze verwijderingen zijn verdeeld als volgt: tien IOM / dertien terugnames “ Dublin” / drie repatriëringen.

2) Een evaluatie van het project van de woonunits en het FITT (Familie Identificatie- en Terugkeerteam) is voorzien in de loop van de maand oktober. Het proefproject is dan precies een jaar aan de gang.

Er bestaan effectief plannen om het project verder uit te breiden. Het is de bedoeling om tegen het einde van dit jaar vier nieuwe woningen in gebruik te nemen in de gemeente Sint-Gillis-Waas. Dit impliceert eveneens dat in de komende maanden nieuwe coaches zullen aangeworven worden. Door mijn diensten worden ook nog andere mogelijke sites onderzocht.