S. 3-866 Dossierfiche                  

De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie

toetreding tot de Europese Unie
Turkije
uitbreiding van de Europese Unie
communautaire verworvenheden
na de koude oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-866/1 3-866/1 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
3-866/2 3-866/2 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/12/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2004   Indiening Doc. 3-866/1 3-866/1 (PDF)
19/10/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/2004   Inschrijving op agenda
16/12/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-866/2 3-866/2 (PDF)
16/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-88 Hand. 3-88 (PDF)
16/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-16/o0)
Mededeling aan de Eerste minister, de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Europese Zaken
Hand. 3-88 Hand. 3-88 (PDF)
16/12/2004   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/10/2004   Verzending naar commissie
19/10/2004   Inschrijving op agenda
19/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
19/10/2004   Hoorzitting met de heer Elmar Brok, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van het Europees Parlement
19/10/2004   Hoorzitting met de heer Bronislaw Geremek, lid van het Europees Parlement
19/10/2004   Hoorzitting met de heer Martin Harvey, afdelingshoofd a.i. van DG Uitbreiding van de Europese Commissie
21/10/2004   Inschrijving op agenda
21/10/2004   Ontmoeting met een Turkse delegatie onder leiding van de heer Yasar Yakis
delegatie van de Commissie voor de Harmonisatie met de Europese Unie van de Grote Nationale Assemblťe van Turkije, onder leiding van de heer Yasar Yakis, voorzitter en gewezen minister van Buitenlandse Zaken
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Hoorzitting met mevrouw Jenny Vanderlinden, vertegenwoordiger van Amnesty International
16/11/2004   Hoorzitting met de heer Luc Delvaux, general manager bij Fortis
23/11/2004   Inschrijving op agenda
23/11/2004   Hoorzitting met de heer Robert Anciaux, professor aan de ULB
23/11/2004   Hoorzitting met Z. Exc. de heer Erkan Gezer, ambassadeur van de Republiek Turkije
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
30/11/2004   Gedachtewisseling
7/12/2004   Inschrijving op agenda
7/12/2004   Bespreking
van het ontwerp van aanbevelingen
7/12/2004   Aanneming van het ontwerp van aanbevelingen
met 5 stemmen tegen 1 stem bij 3 onthoudingen
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-866/1 3-866/1 (PDF)
19/10/2004   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 16/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 19/10/2004, 16/11/2004, 23/11/2004, 30/11/2004, 7/12/2004, 14/12/2004