S. 6-146 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit
Sabine de Bethune    Steven Vanackere    Johan Verstreken    Cindy Franssen    Sonja Claes    Brigitte Grouwels    Karin Brouwers    Peter Van Rompuy   

vrijheid van het handelsverkeer
VN
buitenlands beleid
internationale veiligheid
herziening van de grondwet
rechten van het kind
Handvest van de Verenigde Naties
ethiek
internationale betrekking
duurzame ontwikkeling
rechten van de mens
internationaal recht
armoede
Noord-Zuidbetrekking
handhaving van de vrede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-146/1 6-146/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 15/1/2015
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2015   Indiening Doc. 6-146/1 6-146/1 (PDF)
6/3/2015   Inoverwegingneming
6/3/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/3/2015   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019