S. 5-528 Dossierfiche K. 53-2387

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging
Wouter Beke    Sabine de Bethune    Rik Torfs   

uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
erfenis
erfrecht
levensverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-528/1 5-528/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/11/2010
5-528/2 5-528/2 (PDF) Amendementen 6/6/2011
5-528/3 5-528/3 (PDF) Amendementen 12/7/2012
5-528/4 5-528/4 (PDF) Amendementen 17/7/2012
5-528/6 5-528/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/7/2012
5-528/5 5-528/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2012
5-528/7 5-528/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/7/2012
K. 53-2387/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/2012
K. 53-2387/2 Verslag namens de commissie 13/11/2012
K. 53-2387/3 Tekst verbeterd door de commissie 13/11/2012
K. 53-2387/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/11/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2010   Indiening Doc. 5-528/1 5-528/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
13/7/2012   Inschrijving op agenda
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. K. 53-2387/1
  Commissie: Justitie
9/12/2010   Verzending naar commissie
30/3/2011   Inschrijving op agenda
30/3/2011   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Erfrecht"
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Helga Stevens
5/7/2011   Verslag aan de commissie
door mevrouw Taelman, voorzitter van de werkgroep "Erfrecht"
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Hoorzitting met mevrouw Thirion, vertegenwoordiger van Assuralia
13/7/2011   Gedachtewisseling
18/4/2012   Inschrijving op agenda
18/4/2012   Bespreking
2/5/2012   Inschrijving op agenda
2/5/2012   Uitgesteld
9/5/2012   Inschrijving op agenda
9/5/2012   Bespreking
23/5/2012   Inschrijving op agenda
23/5/2012   Niet behandeld
20/6/2012   Inschrijving op agenda
20/6/2012   Bespreking
4/7/2012   Inschrijving op agenda
4/7/2012   Uitgesteld
12/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Bespreking
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
17/7/2012   Aanneming na amendering door commissie
17/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-528/5 5-528/5 (PDF)
  Werkgroep "Erfrecht"
30/3/2011   Verzending naar werkgroep
30/3/2011   Inschrijving op agenda
30/3/2011   Bespreking
4/5/2011   Inschrijving op agenda
4/5/2011   Bespreking
18/5/2011   Inschrijving op agenda
18/5/2011   Bespreking
8/6/2011   Inschrijving op agenda
8/6/2011   Bespreking
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
19/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2387/1
13/11/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2387/2
28/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 23-24
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 117, p. 54
Doc. K. 53-2387/4
29/11/2012   Aanneming zonder amendering
29/11/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
11/1/2013   Bekendmaking (996)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/7/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/3/2011, 5/7/2011, 13/7/2011, 18/4/2012, 9/5/2012, 20/6/2012, 12/7/2012, 17/7/2012
Werkgroep "Erfrecht"
Behandeling beŽindigd 30/3/2011, 4/5/2011, 18/5/2011, 8/6/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2012, 29/11/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/7/2012 60 17/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2012 11/1/2013, blz 996