S. 4-1514 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind
Philippe Fontaine    Sabine de Bethune    Dominique Tilmans    Bart Tommelein    Olga Zrihen   

Internationale Arbeidsorganisatie
seksuele verminking
oorlog
SomaliŽ
kinderbescherming
ontwikkelingshulp
rechten van het kind
VN-conventie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1514/1 4-1514/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/11/2009
4-1514/2 4-1514/2 (PDF) Amendementen 5/1/2010
4-1514/3 4-1514/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/1/2010
4-1514/4 4-1514/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/1/2010
4-1514/5 4-1514/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/11/2009   Indiening Doc. 4-1514/1 4-1514/1 (PDF)
3/12/2009   Inoverwegingneming
3/12/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/1/2010   Inschrijving op agenda
28/1/2010   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1514/5 4-1514/5 (PDF)
28/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-110 Hand. 4-110 (PDF)
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 4-110 Hand. 4-110 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/12/2009   Verzending naar commissie
5/1/2010   Inschrijving op agenda
5/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
5/1/2010   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Bespreking
12/1/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
12/1/2010   Aanneming na amendering
12/1/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1514/3 4-1514/3 (PDF)
12/1/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1514/4 4-1514/4 (PDF)
28/1/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/1/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/1/2010, 12/1/2010