Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5208

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
22/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3421

Vraag nr. 5-5208 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2012 :

1) De Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole heeft in 2010 haast een volmaakte gelijkheid bereikt in zijn personeel, over alle niveaus en statuten heen. Tijdens deze regeerperiode wil de FOD deze man-vrouwgelijkheid behouden bij de aanwerving door een opvolging van het personeelsverloop.

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft dus geen specifieke acties ondernomen om de gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

2) De FOD Budget en Beheerscontrole heeft geen uitgaven gemaakt om de gelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen te bevorderen.