S. 5-639 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, om de verjaringstermijn in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot tien jaar te verlengen
Vanessa Matz    Sabine de Bethune   

geweld
verjaring van de vordering
lichamelijk geweld
psychologische intimidatie
ongewenste intimiteiten
werkplek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-639/1 5-639/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2010   Indiening Doc. 5-639/1 5-639/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd