S. 5-1117 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd
Wouter Beke    Sabine de Bethune    Peter Van Rompuy   

vereniging
misdaad tegen de menselijkheid
gerechtelijk onderzoek
huiszoeking
nationaal-socialisme
gerechtelijke vervolging
strafrecht
recht tot betogen
xenofobie
vrijheid van vergadering
telefoon- en briefgeheim
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1117/1 5-1117/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/6/2011   Indiening Doc. 5-1117/1 5-1117/1 (PDF)
30/6/2011   Inoverwegingneming
30/6/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd