S. 5-634 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek
Sabine de Bethune    Rik Torfs   

burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
strafrecht
klacht inzake bestuurlijke geschillen
strafsanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-634/1 5-634/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/12/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2010   Indiening Doc. 5-634/1 5-634/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd