S. 5-383 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek
Dominique Tilmans    Dirk Claes    Marleen Temmerman    Nele Lijnen    Cécile Thibaut    André du Bus de Warnaffe    Jacques Brotchi    Sabine de Bethune   

plastische chirurgie
gezondheidswetgeving
reclame
chirurg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-383/1 5-383/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2010   Indiening Doc. 5-383/1 5-383/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
16/11/2010   Inschrijving op agenda
16/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Cécile Thibaut
16/11/2010   Hoorzitting met mevrouw Ilse Weeghmans, coördinator van het Vlaams Patiëntenplatform vzw
16/11/2010   Hoorzitting met professor Monique De Rood, voorzitter van de Commission médicale du Brabant d'expression française
16/11/2010   Hoorzitting met de dames Kristel De Gauquier en Imgard Vinck, vertegenwoordigers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
16/11/2010   Hoorzitting met mevrouw Yolande Husden, Socialistische Mutualiteiten
16/11/2010   Hoorzitting met dr. Bernard Debbaut, adviserend geneesheer, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
16/11/2010   Hoorzitting met professor Stan Monstrey, medisch diensthoofd van het Brandwondencentrum van het UZ Gent
16/11/2010   Hoorzitting met dr. Jean Hébrant, président de la Société belge de médecine esthétique
16/11/2010   Hoorzitting met dr. Béatrice De Donder, dermatoloog
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Bespreking
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Niet behandeld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 16/11/2010, 12/6/2012

Kruispuntbank van de wetgeving