S. 3-931 Dossierfiche K. 51-1528

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004
Regering G. Verhofstadt II  

Benelux
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-931/1 3-931/1 (PDF) Wetsontwerp 24/11/2004
3-931/2 3-931/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2004
K. 51-1528/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/12/2004
K. 51-1528/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2004   Indiening Doc. 3-931/1 3-931/1 (PDF)
24/11/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
21/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-89 Hand. 3-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2004   Verzending naar commissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/12/2004   Aanneming zonder amendering
14/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-931/2 3-931/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1528/1
12/1/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 267
20/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 53
20/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 114, p. 63
Doc. K. 51-1528/2
20/1/2005   Aanneming zonder amendering
20/1/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2005   Bekrachtiging en afkondiging
15/3/2005   Bekendmaking (10747-10761)
6/12/2005   Erratum (52546)
31/5/2006   Erratum (28205)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2005 15/3/2005, blz 10747-10761
Errata
Op 6/12/2005, blz 52546
Op 31/5/2006, blz 28205