S. 4-323 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen
François Roelants du Vivier    Sabine de Bethune    Jacques Brotchi    Paul Wille    Berni Collas    Alain Destexhe    Philippe Monfils   

motie van het Parlement
politiek geweld
rechten van de mens
politieke situatie
militair bewind
Birma/Myanmar
economische sanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-323/1 4-323/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/10/2007
4-323/2 4-323/2 (PDF) Amendementen 13/11/2007
4-323/3 4-323/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2007
4-323/4 4-323/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/11/2007
4-323/5 4-323/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/11/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2007   Indiening Doc. 4-323/1 4-323/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/11/2007   Inschrijving op agenda
29/11/2007   Algemene bespreking Hand. 4-7 Hand. 4-7 (PDF)
29/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 4-7 Hand. 4-7 (PDF)
Doc. 4-323/5 4-323/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/10/2007   Verzending naar commissie
13/11/2007   Inschrijving op agenda
13/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Miet Smet
13/11/2007   Bespreking
13/11/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
13/11/2007   Aanneming na amendering
13/11/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-323/3 4-323/3 (PDF)
13/11/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-323/4 4-323/4 (PDF)
29/11/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/11/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 13/11/2007

Kruispuntbank van de wetgeving