S. 2-1428 Dossierfiche K. 50-1366

Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie
Regering G. Verhofstadt I  

internationale adoptie
internationaal privaatrecht
burgerlijke rechtspraak
kinderbescherming
administratieve procedure
achternaam
adoptierecht
geregistreerd samenwonen
internationale conventie
ongehuwd samenleven
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1366/1 Wetsontwerp 17/7/2001
K. 50-1366/2 Amendementen 16/11/2001
K. 50-1366/3 Amendementen 17/1/2002
K. 50-1366/4 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 29/3/2002
K. 50-1366/5 Amendementen 21/10/2002
K. 50-1366/6 Amendementen 6/11/2002
K. 50-1366/7 Amendementen 28/11/2002
K. 50-1366/8 Amendementen 4/12/2002
K. 50-1366/9 Amendementen 10/12/2002
K. 50-1366/10 Amendementen 11/12/2002
K. 50-1366/11 Verslag namens de commissie 10/1/2003
K. 50-1366/12 Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2003
K. 50-1366/13 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/1/2003
K. 50-1366/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/1/2003
2-1428/1 2-1428/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/2/2003
2-1428/2 2-1428/2 (PDF) Amendementen 12/2/2003
2-1428/3 2-1428/3 (PDF) Amendementen 19/2/2003
2-1428/4 2-1428/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
2-1428/5 2-1428/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 25/2/2003
2-1428/6 2-1428/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/2/2003
2-1428/7 2-1428/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/2/2003
K. 50-1366/15 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 12/3/2003
K. 50-1366/16 Verslag namens de commissie 13/3/2003
K. 50-1366/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1366/1
29/3/2002   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 50-1366/4
10/1/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1366/11
16/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 316, p. 30-56
16/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o14)
Integraal verslag nr. 314, p. 13-14
Doc. K. 50-1366/14
16/1/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/1/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 280.
Doc. 2-1428/1 2-1428/1 (PDF)
3/2/2003   Verzending naar commissie: Justitie
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1428/6 2-1428/6 (PDF)
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o5) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. 2-1428/7 2-1428/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/2/2003   Verzending naar commissie
12/2/2003   Inschrijving op agenda
12/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Nathalie de†T'†Serclaes
12/2/2003   Bespreking
19/2/2003   Inschrijving op agenda
19/2/2003   Bespreking
19/2/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
19/2/2003   Aanneming na amendering
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1428/4 2-1428/4 (PDF)
25/2/2003   Tekst aangenomen
geamendeerd
Doc. 2-1428/5 2-1428/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
27/2/2003   Overzending Doc. K. 50-1366/15
13/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1366/16
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 340, p. 59-60
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o12)
Integraal verslag nr. 341, p. 50
Doc. K. 50-1366/17
20/3/2003   Aanneming zonder amendering
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2003   Bekendmaking (26956-26981)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/1/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 12/2/2003, 19/2/2003, 25/2/2003
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/1/2003 15 3/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 280.
Onderzoekstermijn (S1) 4/2/2003 60 14/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2003 16/5/2003, blz 26956-26981