S. 4-1266 Dossierfiche K. 52-2319

Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970
Regering H. Van Rompuy I  

justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
Europese Conventie
strafsanctie
tenuitvoerlegging van het vonnis
internationaal strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1266/1 4-1266/1 (PDF) Wetsontwerp 1/4/2009
4-1266/2 4-1266/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/6/2009
4-1266/3 4-1266/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2009
K. 52-2319/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/12/2009
K. 52-2319/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/4/2009   Indiening Doc. 4-1266/1 4-1266/1 (PDF)
1/4/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/4/2009   Verzending naar commissie
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
28/4/2009   Bespreking
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Interne adviesaanvraag: Justitie
19/5/2009   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Niet behandeld
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/11/2009   Aanneming zonder amendering
  Commissie voor advies: Justitie
19/5/2009   Verzending naar commissie voor advies
10/6/2009   Inschrijving op agenda
10/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
10/6/2009   Bespreking
10/6/2009   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 4-1266/2 4-1266/2 (PDF)
10/6/2009   Einde behandeling
10/6/2009   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
10/12/2009   Overzending Doc. K. 52-2319/1
12/1/2010   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 407
28/1/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 64
28/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 18
Doc. K. 52-2319/2
28/1/2010   Aanneming zonder amendering
28/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/9/2010   Bekendmaking (58600-58616)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/4/2009, 24/11/2009
Commissie voor advies: Justitie
Behandeling beŽindigd 10/6/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 21/9/2010, blz 58600-58616