S. 3-1370 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten
Sabine de Bethune    Fatma Pehlivan    Clotilde Nyssens    Isabelle Durant    Mia De Schamphelaere    Erika Thijs    Jean Cornil    Lionel Vandenberghe    Paul Wille   

kinderbescherming
ontwikkelingshulp
rechten van het kind
motie van het Parlement
rechten van de mens
internationaal strafrecht
oorlogsmisdaad
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1370/1 3-1370/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/10/2005
3-1370/2 3-1370/2 (PDF) Amendementen 14/11/2005
3-1370/3 3-1370/3 (PDF) Amendementen 16/11/2005
3-1370/4 3-1370/4 (PDF) Amendementen 21/2/2006
3-1370/5 3-1370/5 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2006
3-1370/6 3-1370/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2005   Indiening Doc. 3-1370/1 3-1370/1 (PDF)
20/10/2005   Inoverwegingneming
20/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2006   Inschrijving op agenda
20/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o1) Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/10/2005   Verzending naar commissie
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
16/11/2005   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel van resolutie
16/11/2005   Hoorzitting met de heer Sven Rooms, coördinator van de Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten
16/11/2005   Hoorzitting met de heer Philippe Hensmans, directeur, Amnesty International Belgique francophone
16/11/2005   Hoorzitting met de heer Mark Van Dommele, verantwoordelijke voor het programma Kindsoldaten Noord-Kivu, Vlaams Internationaal Centrum (VIC)
16/11/2005   Hoorzitting met de heer Claudio Gramizzi, wetenschappelijk onderzoeker, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP)
16/11/2005   Hoorzitting met de heer Martin Nagler, EU Outreach Officer, European Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
16/11/2005   Bespreking
10/1/2006   Inschrijving op agenda
10/1/2006   Hoorzitting met mevrouw Sophie da Câmara Santa Clara Gomes, experte Centraal-Afrika, DGOS
10/1/2006   Gedachtewisseling
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Hoorzitting met luitenant-kolonel Jean-Paul Claeys, Algemene Directie Human Resources, Administratief Statuut Militairen, Ministerie van Defensie
14/2/2006   Hoorzitting met majoor Dominique Jones, afdeling nationale en internationale politico-militaire relaties, strategisch departement van het Ministerie van Defensie
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Bespreking
21/2/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
21/2/2006   Aanneming na amendering
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1370/5 3-1370/5 (PDF)
15/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1370/6 3-1370/6 (PDF)
20/4/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/4/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 16/11/2005, 10/1/2006, 14/2/2006, 21/2/2006, 15/3/2006