S. 6-286 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen
Sabine de Bethune    Cindy Franssen    Karin Brouwers    Brigitte Grouwels    Johan Verstreken   

herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
politieke vertegenwoordiging
participatie van vrouwen
regering
raad van ministers
minister
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-286/1 6-286/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 10/8/2016
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/8/2016   Indiening Doc. 6-286/1 6-286/1 (PDF)
11/10/2016   Inoverwegingneming
11/10/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/10/2016   Verzending naar commissie
23/4/2019   Inschrijving op agenda
23/4/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin, Benjamin Dalle
23/4/2019   Bespreking Doc. 6-526/1 6-526/1 (PDF)
23/4/2019   Vervalt
Aanneming van het voorstel 6-526 opgesteld in commissie
Doc. 6-526/2 6-526/2 (PDF)
23/4/2019   Einde behandeling
23/4/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2019

Kruispuntbank van de wetgeving