S. 7-208 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-Ethiopië)
Orry Van de Wauwer    Sabine de Bethune    Bert Anciaux    Tom Ongena    Latifa Gahouchi    Hélène Ryckmans    Fourat Ben Chikha    Jean-Paul Wahl   

motie van het Parlement
Ethiopië
Eritrea
burgeroorlog
Afrikaanse Unie
humanitaire hulp
beslechting van geschillen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-208/1 7-208/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/12/2020
7-208/2 7-208/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 11/12/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/12/2020   Indiening Doc. 7-208/1 7-208/1 (PDF)
11/12/2020   Inoverwegingneming
11/12/2020   Beslissing onmiddellijke behandeling
11/12/2020   Inschrijving op agenda
11/12/2020   Algemene bespreking
11/12/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o16) Doc. 7-208/2 7-208/2 (PDF)
11/12/2020   Aanneming zonder amendering
11/12/2020   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken...., aan de minister van Defensie, aan de voorzitster van de Kamer, aan de voorzitters van de parlementen en aan de min.-pres. van de Gewesten en de Gemeenschappen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2020

Kruispuntbank van de wetgeving