S. 2-521 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf
Sabine de Bethune    Philippe Monfils    Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
doodstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-521/1 2-521/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/7/2000
2-521/2 2-521/2 (PDF) Amendementen 13/7/2001
2-521/4 2-521/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/7/2001
2-521/3 2-521/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/10/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/7/2000   Indiening Doc. 2-521/1 2-521/1 (PDF)
19/10/2000   Inoverwegingneming
19/10/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-147 Hand. 2-147 (PDF)
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o6) Hand. 2-148 Hand. 2-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/10/2000   Verzending naar commissie
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
12/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
12/7/2001   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener van het voorstel van resolutie
12/7/2001   Bespreking
19/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0) Doc. 2-521/4 2-521/4 (PDF)
19/7/2001   Aanneming na amendering
10/10/2001   Inschrijving op agenda
10/10/2001   Goedkeuring verslag
eenparig (10 stemmen)
18/10/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/10/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 12/7/2001, 19/7/2001, 10/10/2001