S. 4-1783 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters
Els Van Hoof    Sabine de Bethune    Nahima Lanjri   

geestesziekte
psychiatrie
geestelijk gehandicapte
gerechtelijke expertise
dokter
forensische geneeskunde
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1783/1 4-1783/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/5/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2010   Indiening Doc. 4-1783/1 4-1783/1 (PDF)
6/5/2010   Inoverwegingneming
6/5/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
6/5/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd