S. 5-793 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS-landen)
Olga Zrihen    Marie Arena    Philippe Mahoux   

ACS-EU-overeenkomst
liberalisering van het handelsverkeer
ontwikkelingshulp
ACS-EU-samenwerking
vrijhandelsovereenkomst
motie van het Parlement
Overeenkomst van Cotonou
ACS-landen
onderhandelingen over een overeenkomst (EU)
Wereldhandelsorganisatie
samenwerkingsovereenkomst (EU)
Cariforum

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-793/1 5-793/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/2/2011
5-793/2 5-793/2 (PDF) Amendementen 17/1/2012
5-793/3 5-793/3 (PDF) Amendementen 13/3/2012
5-793/4 5-793/4 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2012
5-793/5 5-793/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/2/2011   Indiening Doc. 5-793/1 5-793/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Inschrijving op agenda
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-3/o2) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/3/2011   Verzending naar commissie
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Uitgesteld
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn
17/1/2012   Inschrijving op agenda
17/1/2012   Hoorzitting met de heer Marc Vanheukelen, kabinetschef van de Europese Commissaris voor Handel
17/1/2012   Hoorzitting me de heer Gérard Karlshausen, CNCD
17/1/2012   Gedachtewisseling
7/2/2012   Inschrijving op agenda
7/2/2012   Hoorzitting met dr. Mohamed Chambas, secretaris-generaal van de ACS-groep
7/2/2012   Hoorzitting met Z.E. de heer Armand Guy Zounguere-Sokambi, ambassadeur, "point focal" Afrique centrale
13/3/2012   Inschrijving op agenda
13/3/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
13/3/2012   Aanneming na amendering
13/3/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-793/5 5-793/5 (PDF)
13/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-793/4 5-793/4 (PDF)
28/3/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/3/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/11/2011, 17/1/2012, 7/2/2012, 13/3/2012