S. 3-963 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de Europese ontwikkelingssamenwerking
Sabine de Bethune    Erika Thijs    Luc Van den Brande   

ontwikkelingshulp
ACS-EU-samenwerking
motie van het Parlement
Overeenkomst van Cotonou
Doha-ronde
Europese Unie
samenwerkingsovereenkomst (EU)
ACS-EU-overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-963/1 3-963/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/12/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/2004   Indiening Doc. 3-963/1 3-963/1 (PDF)
23/12/2004   Inoverwegingneming
23/12/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/12/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd