S. 2-1503 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker
Sabine de Bethune    Patrik Vankrunkelsven    Paul Galand    Georges Dallemagne    Jacinta De Roeck    Alain Destexhe    Myriam Vanlerberghe    Marie-Josť Laloy    Sfia Bouarfa   

kanker
wetenschappelijk onderzoek
motie van het Parlement
medische research
voorkoming van ziekten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1503/1 2-1503/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/2/2003
2-1503/2 2-1503/2 (PDF) Amendementen 19/3/2003
2-1503/3 2-1503/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1503/4 2-1503/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2003
2-1503/5 2-1503/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/2/2003   Indiening Doc. 2-1503/1 2-1503/1 (PDF)
27/2/2003   Inoverwegingneming
27/2/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1503/5 2-1503/5 (PDF)
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/2/2003   Verzending naar commissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
19/3/2003   Bespreking
19/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/3/2003   Aanneming na amendering
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1503/3 2-1503/3 (PDF)
26/3/2003   Tekst aangenomen Doc. 2-1503/4 2-1503/4 (PDF)
27/3/2003   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 19/3/2003, 26/3/2003