S. 1-711 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond
Bert Anciaux    Sabine de Bethune    Lisette Nelis-Van Liedekerke    Jan Loones    Vera Dua   

burgerlijke stand
kindersterfte
achternaam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-711/1 1-711/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/1997
1-711/2 1-711/2 (PDF) Amendement 7/1/1999
1-711/3 1-711/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/7/1997   Indiening voorstel Doc. 1-711/1 1-711/1 (PDF)
16/10/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/10/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
6/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
6/11/1997   Herverzending naar commissie: Justitie
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
16/10/1997   Verzending naar commissie
11/3/1999   Einde behandeling
6/11/1997   Herverzending naar commissie
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Niet behandeld
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Niet behandeld
18/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
18/11/1998   Bespreking
14/1/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-711/2 1-711/2 (PDF)
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Bespreking
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Vervalt
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-711/3 1-711/3 (PDF)
11/3/1999   Zonder voorwerp
Vervalt tengevolge aanneming 1-623
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 11/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 18/11/1998, 19/1/1999, 3/3/1999