S. 5-268 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet, om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Rik Torfs   

vrijheid van het handelsverkeer
VN
buitenlands beleid
internationale veiligheid
herziening van de grondwet
rechten van het kind
Handvest van de Verenigde Naties
ethiek
internationale betrekking
duurzame ontwikkeling
rechten van de mens
internationaal recht
armoede
Noord-Zuidbetrekking
handhaving van de vrede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-268/1 5-268/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 12/10/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2010   Indiening Doc. 5-268/1 5-268/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Zal worden ingetrokken
Zie verslag nr. 5-2856/3
Doc. 5-2856/3 5-2856/3 (PDF)
23/4/2014   Einde behandeling
23/4/2014   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Ingetrokken 23/4/2014
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 23/4/2014
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/4/2014

Kruispuntbank van de wetgeving