S. 3-1670 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken
Hugo Vandenberghe    Wouter Beke    Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Etienne Schouppe    Jan Steverlynck    Erika Thijs    Luc Van den Brande    Marc Van Peel   

magistraat
burgerlijke rechtsvordering
beroep tot nietigverklaring
kort geding
bestuursmaatregel
buitenlandse staatsburger
gerechtelijke achterstand
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
judiciŽle rechtspraak
illegale migratie
rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
jurisdictiebevoegdheid
verblijfsrecht
klacht inzake bestuurlijke geschillen
vreemdelingenrecht
politieke vluchteling
taalgebruik
administratieve rechtspraak
politiek asiel
judiciŽle hervorming
bestuursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1670/1 3-1670/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/5/2006   Indiening Doc. 3-1670/1 3-1670/1 (PDF)
4/5/2006   Inoverwegingneming
4/5/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/5/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd