S. 3-1782 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling
Sabine de Bethune   

ontwikkelingshulp
parlementair toezicht
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1782/1 3-1782/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/6/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2006   Indiening Doc. 3-1782/1 3-1782/1 (PDF)
6/7/2006   Inoverwegingneming
6/7/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/7/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd