S. 3-1152 Dossierfiche K. 51-1935

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie
Philippe Mahoux   

wapenhandel
wapenbeperking
conventioneel wapen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1152/1 3-1152/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/4/2005
3-1152/2 3-1152/2 (PDF) Amendementen 1/6/2005
3-1152/3 3-1152/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2005
3-1152/4 3-1152/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/7/2005
3-1152/5 3-1152/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/7/2005
3-1152/6 3-1152/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/7/2005
K. 51-1935/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/7/2005
K. 51-1935/2 Amendementen 21/11/2005
K. 51-1935/3 Amendementen 24/1/2006
K. 51-1935/4 Amendementen 25/1/2006
K. 51-1935/5 Amendement 30/1/2006
K. 51-1935/6 Amendementen 1/2/2006
K. 51-1935/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/2/2006
K. 51-1935/7 Verslag namens de commissie 10/2/2006
K. 51-1935/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/2/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2005   Indiening Doc. 3-1152/1 3-1152/1 (PDF)
19/5/2005   Inoverwegingneming
19/5/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/7/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1152/5 3-1152/5 (PDF)
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-122 Hand. 3-122 (PDF)
7/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-122 Hand. 3-122 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
Doc. 3-1152/6 3-1152/6 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/5/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Stan Brabant, Head Policy Unit, Handicap International, Brussels
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Kevin Bryant, Senior Explosive Ordnance Clearance Technical Advisor, Handicap International, Brussels
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Zak Johnson, Ex-Senior Technical Advisor, Handicap International, Afghanistan
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Didier Simons, Handicap International Ambassador, Liège
28/6/2005   Hoorzitting met mevrouw Arianne Acke, Hoofd Internationaal Humanitair Recht van het Rode Kruis Vlaanderen
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Frédéric Casier, Représentant du Droit International Humanitaire, Croix-Rouge de Belgique-communauté francophone
28/6/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van Landsverdediging
28/6/2005   Gedachtewisseling
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Bespreking
5/7/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
5/7/2005   Aanneming na amendering
5/7/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1152/3 3-1152/3 (PDF)
5/7/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1152/4 3-1152/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1935/1
10/2/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1935/7
16/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 29-53
16/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-2/o22)
Integraal verslag nr. 193, p. 72-73
Doc. K. 51-1935/9
16/2/2006   Aanneming zonder amendering
3/2/2006   Opschorting termijn
Convocatie POC.
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+20
Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
10/2/2006   Hervatting termijn
16/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/2006   Bekendmaking (32229-32230)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 28/6/2005, 5/7/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/2/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/7/2005 60 15/12/2005
Opschorting termijn
Convocatie POC.
Onderzoekstermijn (K1) 13/7/2005 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 13/7/2005 20 10/3/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+20
Onderzoekstermijn (K1) 13/7/2005 20
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/5/2006 26/6/2006, blz 32229-32230